häcklare

häcklaren
häcklare
häcklarna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet häcklare på svenska?

Obestämd singular: häcklare
Bestämd singular: häcklaren
Obestämd plural: häcklare
Bestämd plural: häcklarna

Hur används ordet häcklare

  • "Själv valde hon att inte gå in i en diskussion med sin egen häcklare."
  • "Över 4.000 poliser var utposterade för att hindra såväl terrorister som häcklare från att störa den största politiska begravningen i London sedan Winston Churchills 1965."
  • "Över 4.000 poliser ska hindra såväl terrorister som häcklare från att störa den största politiska begravningen i London sedan Winston Churchills 1965."
  • "Ett rejält polisuppbåd hade redan på förhand kallats in, bland annat för att bemöta eventuella häcklare och äggkastare."
  • "Den homosexuelle amerikanske biskopen Gene Robinson hånades av häcklare när han gästpredikade i London om kyrkans rädsla för homosexualitet."
  • "Det har skett på hans valmöten där häcklare har angripits av Trump-anhängare och Trump har försvarat – eller uppmuntrat – dem som brukat våld mot dem som protesterar."
  • "Där ropade kommissionsordförande Juncker i dag ” varför lämnar ni inte ” till engelska häcklare."

Möjliga synonymer till häcklare

Relaterat till häcklare

ogillande

oenighet

bespottning

förtalare

Diskussion om ordet häcklare