anmärkning

anmärkningen
anmärkningar
anmärkningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till anmärkning

Hur böjs ordet anmärkning på svenska?

Obestämd singular: anmärkning
Bestämd singular: anmärkningen
Obestämd plural: anmärkningar
Bestämd plural: anmärkningarna

Hur används ordet anmärkning

 • "Karlshamns kommun får en anmärkning av Elev- och barnombudet därför att en skola inte gjort tillräckligt för att hjälpa en elev som kränkts av andra elever."
 • "Om inget händer så förbereder vi oss för en anmärkning, säger Lars Bergman ( L ), ordförande för revisorerna,"
 • "Nu anser Barn- och elevombudet, BEO, att kommunen inte har utrett omständigheterna om den kränkade behandlingen och ger därför kommunen en anmärkning och säger att skolans rektors måste anmäla de gånger då elever utsätts för kränkande behandling."
 • "De får en anmärkning för att de inte varnade kommunstyrelsen när pengarna började ta slut."
 • "Karlshamns kommun får anmärkning av Elev- och barnombudet"
 • "– Två av stränderna som hade Blå Flagg förra året men fick hala flaggen i år har tjänligt vatten, men med en liten anmärkning, säger Henrik Alsén."
 • "Men kommunfullmäktige valde på tisdagen istället att gå efter majoriteten av revisorernas förslag, det vill säga att bevilja ansvarsfrihet mot politikerna men att rikta anmärkning mot nämnden."
 • "Däremot riktar kommunfullmäktige anmärkning mot fyra nämnder; drift- och servicenämnden, funktionsstödsnämnden, socialnämnden och kunskapsnämnden, vilket också är skarp kritik."
 • "Förutom att föreslå att tre politiker i drift- och servicenämnden inte ska beviljas ansvarsfrihet skickar de två revisorerna en anmärkning till hela kommunstyrelsen,"
 • "– Det var helt utan anmärkning så det är godkänt, säger Anders Wiklander, säkerhetschef på Karlskrona kommun."

Ordet anmärkning har 2 betydelser

 • Inom politik
 • Inom utbildning
politik
utbildning

Vad betyder anmärkning inom politik ?

/kritisk/ kommentar, påpekande

Översättningar (inom politik)

Synonymer till anmärkning (inom politik)

Ordet anmärkning inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till anmärkning (inom utbildning)

Möjliga synonymer till anmärkning (inom utbildning)

Diskussion om ordet anmärkning