beakta

beaktar
beaktade
beaktat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet beakta på svenska?

Presens: beaktar
Preteritum: beaktade
Supinum: beaktat

Hur används ordet beakta

 • "När man väljer trafiklösningar finns det väldigt många saker att beakta, inte minst måste man se till att de tillför värden för stadens estetiska och fysiska miljö, till exempel längs södra älvstranden och i Gullbergsvassområdet."
 • "” Genom agentens egenmäktiga handlande och underlåtenhet att beakta förbindelsesystemet blev förberedelserna för detta möte otillräckliga ... ” ( 14 / 3 1970 )"
 • "37-åringens försvarare Tommy Nilsson hävdar att tingsrätten svalt åklagarnas påståenden rakt av utan att beakta det som försvaret fört fram."
 • "Vi uppmanar Västsveriges politiker att beakta de stora förluster i framför allt tid och pengar som både pendlare från kranskommunerna och göteborgarna får med Västlänken och snarast göra en parallell utredning för att kunna fatta ett reviderat genomförandebeslut."
 • "” Jag, Sven Svensson ... förklarar härmed min beredskap att stödja DDR:s säkerhetsorgan, i deras uppgift att upprätthålla och säkra freden ... I min personliga säkerhets intresse och för att säkerställa uppgifterna förpliktar jag mig, att gentemot varje annan person beakta sekretess ”, står det i dokumentet som Eberhardt skrev under."
 • "Men nu har teknik- och serviceförvaltningen fått i uppdrag att återställa gården, och i andra hand beakta förslag på förbättringar i utemiljön som elever och personal har arbetat fram."
 • "Men nu har teknik- och serviceförvaltningen fått i uppdrag att återställa gården, och i andra hand beakta förslag på förbättringar i utemiljön som elever och per­sonal har arbetat fram."
 • "När det gäller hur de valt att beakta råden, så är det en fråga för Fastighetskontoret."
 • "När det gäller hur de valt att beakta råden, så är det en fråga för Fastighetskontoret."
 • "Deras behov framstår som viktigare att beakta än allmänt förmögna personer som lever i en annan verklighet."

Vad betyder beakta inom generell ?

vara medveten om och ta hänsyn till; ta med i beräkningen

Relaterat till beakta

övertygelse

varning

uppmärksamhet

omsorg

relation

pliktuppfyllelse

Diskussion om ordet beakta

beaktande

beaktandet
beaktanden
beaktandena
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet beaktande på svenska?

Obestämd singular: beaktande
Bestämd singular: beaktandet
Obestämd plural: beaktanden
Bestämd plural: beaktandena

Hur används ordet beaktande

 • "Enligt tingsrätten skulle straffvärdet för krigsförbrytelserna vara fängelse i ett år, men rätten tar i beaktande att 24-åringen redan avtjänar ett längre fängelsestraff för rån."
 • "Då tog vi i beaktande att han tidigare var ostraffad, samt att kvinnan dagen efter rättegången skulle iväg på behandlingshem, säger Dan Sjåstad, lagman vid Blekinge tingsrätt."
 • "Om nya uppgifter framkommit idag måste dessa givetvis tas i beaktande, analyseras och värderas inför ett nytt eventuellt beslut om förundersökning."
 • "När man lämnar anbud på jobb så får man ta i beaktande att det är osäkert om man kan vara med i slutändan, säger han till TT."
 • "– Linet var väldigt viktigt förr, och det finns en hel del ritualer som man skulle ta i beaktande när man sådde sina frön, berättar Charlotte Nordheim, tillförordnad enhetschef vid publikenheten på Blekinge museum."
 • "Det var något som Svea Hovrätt till exempel tog i sitt beaktande när de valde att sänka"
 • "Man skriver också att med beaktande av det anförda att det inte heller kan påstås att brandmannen gjort sig skyldig till en sådan klandervärd oaktsamhet, att han gjort sig skyldig till vållande till annans död."
 • "Enligt domen som kom på måndagsförmiddagen frikänns föraren från ansvar och tingsrätten har tagit med beaktande av körningens syfte och omständigheterna kring denna, inte finner det styrkt att föraren framfört räddningsfordonet med en, i förhållande till väg, sikt- eller trafikförhållanden, för hög hastighet."
 • "Det är bara själva resan som tas i beaktande."
 • "– Vi har tagit det i beaktande men det finns inget som styrker något åt ena eller andra hållet."

Diskussion om ordet beaktande