avseende

avseendet
avseenden
avseendena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet avseende på svenska?

Obestämd singular: avseende
Bestämd singular: avseendet
Obestämd plural: avseenden
Bestämd plural: avseendena

Hur används ordet avseende

 • "• Senast den 1 oktober ska det av styrelsen underteckande intyg, avseende föreningens ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år, vara licensnämnden tillhanda."
 • "Beslutsgången rörande vaccinfrågor hos de svenska myndigheter som tar fram kunskapsunderlag och gör rekommendationer avseende barnvaccinationsprogrammet har varit långsam och den nu aviserade sammanslagningen av Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och delar av Socialstyrelsen till en ny myndighet bör inte fördröja arbetet på detta viktiga område."
 • "– Jag tittade ned på mina böcker och det stod ” sakrätt med avseende på lös egendom ”, då kände jag att jag inte kan avstå något bara för att mina föräldrar råkar ägna sig åt det."
 • "• Senast den 16 mars ska ekonomirapporter avseende det gångna verksamhets- och räkenskapsåret finnas svenska fotbollförbundet tillhanda."
 • "Det var inte så att hon i något enda avseende påminde om den berömda figurinen med överflödande ymnig kropp."
 • "I ett pressmeddelande skriver förbundet att parterna har nått en förlikning avseende förhållandet mellan Anderssons bok Stenbeck : en biografi över en framgångsrik finansman och Lagerlöfs pjäs Fursten."
 • "Dessutom yrkar även Göteborgs Stad genom Lokalförvaltningen och Stadsdelsnämnden Västra Hisingen på sammanlagt cirka 300 000 kronor i kompensation avseende självrisker för förstörd egendom."
 • "– Jag har fina medicinska resultat, bland annat avseende antal kejsarsnitt och bristningar vid förlossning."
 • "• Inga förfallan sklulder får finnas per den 31 augusti avseende skatter och arbetsgivaravgifter."
 • "47-åringen var också bestämd avseende det andra skottet :"
 • "” I provpunkt Likboden SV Söder, 1,4 meter under markytan, har kvarlämnats halter överskridande naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM [ mindre känslig markanvändning ] avseende summa PAH-H, där bedömningen gjorts att föroreningen inte härrör från dieselläckaget. ”"
 • "Då kommunen inte har tillsynsansvar avseende påstådda kränkningar måste de skicka detta vidare till Skolinspektionen."
 • "– Jag delar inte alls tingsrättens uppfattning avseende straffets längd."
 • "– Som det ser ut i dag har vi 100 utredningar avseende LVM igång, och i augusti hade vi 24 externa placeringar avseende LVM."
 • "– Som det ser ut i dag har vi 100 utredningar avseende LVM igång, och i augusti hade vi 24 externa placeringar avseende LVM."
 • "– Det är inget jag fäster något avseende vid egentligen."
 • "* Kontrolluppgift har inte lämnats avseende de utländska underentreprenörerna"
 • "Men den alternativa listan accepteras inte av brevskrivarna : ” Vi beklagar djupt att det finns de som inte vill acceptera det gemensamt och enhälligt fattade demokratiska beslut som togs på stämman avseende listan till kommunfullmäktige.Vi anser att det är bättre för nya moderaterna att gå till val på en gemensam valsedel och att väljarna använder sin rätt till personval och därmed möjligheten att kryssa sin egen kandidat ”"
 • "– Han har i förhör medgett omständigheterna avseende händelserna, men han menar att rånet inte är att betrakta som grovt, säger Malin Niklasson."
 • "– Detta är ett av många ärenden avseende narkotikahandel på nätet som polisen driver framgångsrikt."

Diskussion om ordet avseende

avseende

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet avseende

 • "” I provpunkt Likboden SV Söder, 1,4 meter under markytan, har kvarlämnats halter överskridande naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM [ mindre känslig markanvändning ] avseende summa PAH-H, där bedömningen gjorts att föroreningen inte härrör från dieselläckaget. ”"
 • "Då kommunen inte har tillsynsansvar avseende påstådda kränkningar måste de skicka detta vidare till Skolinspektionen."
 • "– Jag delar inte alls tingsrättens uppfattning avseende straffets längd."
 • "– Som det ser ut i dag har vi 100 utredningar avseende LVM igång, och i augusti hade vi 24 externa placeringar avseende LVM."
 • "– Som det ser ut i dag har vi 100 utredningar avseende LVM igång, och i augusti hade vi 24 externa placeringar avseende LVM."
 • "– Det är inget jag fäster något avseende vid egentligen."
 • "* Kontrolluppgift har inte lämnats avseende de utländska underentreprenörerna"
 • "Men den alternativa listan accepteras inte av brevskrivarna : ” Vi beklagar djupt att det finns de som inte vill acceptera det gemensamt och enhälligt fattade demokratiska beslut som togs på stämman avseende listan till kommunfullmäktige.Vi anser att det är bättre för nya moderaterna att gå till val på en gemensam valsedel och att väljarna använder sin rätt till personval och därmed möjligheten att kryssa sin egen kandidat ”"
 • "– Han har i förhör medgett omständigheterna avseende händelserna, men han menar att rånet inte är att betrakta som grovt, säger Malin Niklasson."
 • "– Detta är ett av många ärenden avseende narkotikahandel på nätet som polisen driver framgångsrikt."

Möjliga synonymer till avseende

Diskussion om ordet avseende

avseende

Adverb

Översättningar

Hur används ordet avseende

 • "” I provpunkt Likboden SV Söder, 1,4 meter under markytan, har kvarlämnats halter överskridande naturvårdsverkets generella riktvärde för MKM [ mindre känslig markanvändning ] avseende summa PAH-H, där bedömningen gjorts att föroreningen inte härrör från dieselläckaget. ”"
 • "Då kommunen inte har tillsynsansvar avseende påstådda kränkningar måste de skicka detta vidare till Skolinspektionen."
 • "– Jag delar inte alls tingsrättens uppfattning avseende straffets längd."
 • "– Som det ser ut i dag har vi 100 utredningar avseende LVM igång, och i augusti hade vi 24 externa placeringar avseende LVM."
 • "– Som det ser ut i dag har vi 100 utredningar avseende LVM igång, och i augusti hade vi 24 externa placeringar avseende LVM."
 • "– Det är inget jag fäster något avseende vid egentligen."
 • "* Kontrolluppgift har inte lämnats avseende de utländska underentreprenörerna"
 • "Men den alternativa listan accepteras inte av brevskrivarna : ” Vi beklagar djupt att det finns de som inte vill acceptera det gemensamt och enhälligt fattade demokratiska beslut som togs på stämman avseende listan till kommunfullmäktige.Vi anser att det är bättre för nya moderaterna att gå till val på en gemensam valsedel och att väljarna använder sin rätt till personval och därmed möjligheten att kryssa sin egen kandidat ”"
 • "– Han har i förhör medgett omständigheterna avseende händelserna, men han menar att rånet inte är att betrakta som grovt, säger Malin Niklasson."
 • "– Detta är ett av många ärenden avseende narkotikahandel på nätet som polisen driver framgångsrikt."

Möjliga synonymer till avseende

Diskussion om ordet avseende

avse

avser
avsåg
avsett
Verb

Hur böjs ordet avse på svenska?

Presens: avser
Preteritum: avsåg
Supinum: avsett

Hur används ordet avse

 • "Till exempel ska rätten till minoritetsspråkig förskola avse en större del av verksamheten och vårdnadshavare ska tillfrågas om de önskar plats på förskola på minoritetsspråket."
 • "Pengarna ska, enligt åtalet, avse en påhittad skuld."
 • "Onsdagskvällens stora nyhet från åklagaren att förundersökningen nu utökats till att avse även grovt svindleri, då banken kan ha vilselett marknaden kring penningstvättsaffären, är rent sensationella, tycker han."
 • "I regeringens proposition som låg till grund för paragrafen, står att en utvidgad möjlighet till rättshjälp främst bör avse offer för de mest integritetskränkande och allvarliga brotten samt att en lämplig avgränsning är brott motsvarande sjätte kapitlet i brottsbalken – det vill säga sexualbrott."
 • "Och naturligtvis avse att begränsa vinsterna i välfärden, säger Stefan Löfven."
 • "De nya formerna av klassificeringar ska avse tillstånd."
 • "Utredningen kommer enligt Åklagarmyndigheten även att avse förutsättningarna för att bötfälla Volkswagen."
 • "Redan då sade inrikesminister Anders Ygeman ( S ) att nästa beslut troligen skulle avse en längre period och att han också skickat brev till EU-kommissionen om regeringens avsikt."
 • "” Att ett sådant informationsutbyte skulle avse detaljerade uppgifter om inkomster som idag omfattas av absolut sekretess hos Skatteverket och därför inte utan vidare kan spridas till andra verksamheter hos myndigheter eller organisationer är inte något som delegationen verkar beakta ”, skriver Datainspektionen i sitt yttrande."
 • "” De särskilda arbetsrättsliga villkor som den upphandlande myndigheten får ställa kan avse försäkringar, tjänstepension, annan ledighet än semester eller annat. ”"

Diskussion om ordet avse