besluta

beslutar
beslutade
beslutat
Verb

Översättningar

Synonymer till besluta

Hur böjs ordet besluta på svenska?

Presens: beslutar
Preteritum: beslutade
Supinum: beslutat

Hur används ordet besluta

 • "Det beslutades vid mötet att jag skulle uteslutas"
 • "Vi måste besluta vad vi ska göra"
 • "Han beslutade att studera i ett icke-engelsktalade land"
 • "På tisdagsförmiddagen ska Karlshamns styrande koalition, som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, ha ett gruppmöte där de kommer besluta hur de ska rösta i frågan om rörlagringen vid kommunstyrelsens möte på tisdagen."
 • "Idag skulle Miljö- och samhällsbyggnasnämnden besluta om Karlskrona kommun skulle fördubbla den straffavgift som hotade fastighetsbolaget till Vita Briggen."
 • "Den ska bekostas av Trafikverket men har tagit Karlskrona kommun ett år att besluta om, trots att kommunalrådet"
 • "I dag sammanträder landstingsstyrelsen för ett extrainkallat möte för att besluta att snabbstänga dagakuten i Karlshamn."
 • "Hamnbolaget i Karlshamn kan besluta imorgon om att skjuta upp att skriva på avtalet med det ryska gasbolaget."
 • "Den 24 november ska kommunen besluta i frågan."
 • "I morgon förmiddag ska Karlshamns styrande koalition, som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, ha ett gruppmöte där de kommer besluta hur de ska rösta i frågan om rörlagringen vid kommunstyrelsens möte på tisdagen."
 • "Men JO menar att innehållet i handlingarna inte berört tingsrättens verksamhet, samt att de berörda redan haft flera månader på sig att besluta om eventuell polisanmälan eller inte."
 • "Polisen och åklagaren har haft ett möte där de diskuterat hur de ska gå vidare och senaste på onsdag ska åklagare besluta om mannen ska häktas."
 • "Kungliga Örlogsmannasällskapet har nu skickat sitt uttalande till regeringen som ska besluta i frågan."
 • "Jag har beslutat att göra det den här gången"
 • "Sverige, först i Europa, har beslutat sig för att ställa om till digital-teve"
 • "Han beslutade sig för att aldrig mer dricka"
 • "Juryn beslutade att svaranden var oskyldig"

Rim på besluta

Ordet besluta har 6 betydelser

 • Inom religion
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom generell
 • Inom data
 • Inom formell stil
 • Inom juridik
religion
amerikansk engelska
generell
data
formell stil
juridik

Vad betyder besluta inom religion ?

fatta ett beslut, ofta ett formellt eller mer eller mindre slutgiltigt sådant; vid privata beslut används ofta reflexiv form

Översättningar (inom religion)

Synonymer till besluta (inom religion)

Möjliga synonymer till besluta (inom religion)

Ordet besluta inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till besluta (inom amerikansk engelska)

Ordet besluta inom generell

högtidligt besluta,föresätta sig

Översättningar (inom generell)

Synonymer till besluta (inom generell)

Möjliga synonymer till besluta (inom generell)

Möjliga synonymer till besluta (inom generell)

Ordet besluta inom data

bestämma, avgöra

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till besluta (inom data)

Ordet besluta inom formell stil

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till besluta (inom formell stil)

Möjliga synonymer till besluta (inom formell stil)

Ordet besluta inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska
 • find  [ juridik ]

Möjliga synonymer till besluta (inom juridik)

Diskussion om ordet besluta