ståndpunkt

ståndpunkten
ståndpunkter
ståndpunkterna
Substantiv [n]

Övrig relation till ståndpunkt

Hur böjs ordet ståndpunkt på svenska?

Obestämd singular: ståndpunkt
Bestämd singular: ståndpunkten
Obestämd plural: ståndpunkter
Bestämd plural: ståndpunkterna

Hur används ordet ståndpunkt

  • "För man har ju bytt ståndpunkt, säger Håkan Edström, expert på säkerhets- och försvarspolitik vid Försvarshögskolan."
  • "Trots att JO, Justitieombudsmannen, kritiserade Per-Olov Larsens agerande höll han fast vid sin ståndpunkt och efter att rekryteringsfirman informerat alla sökande om risken att hamna i offentlighetens ljus, kvarstod endast nio av 38 sökande."
  • "– Det är förkastligt av honom att agera så här när han vet om vilken ståndpunkt partiet har."
  • "– Jag har gjort min ståndpunkt klar att jag anser att nu gör vi om och gör rätt och att ansvaret skulle lastats hela förra styrelsen och inget annat, säger han."
  • "Vi är nöjda med mötet och tycker att vi fått fram vår ståndpunkt på ett bra sätt."
  • "Samtidigt är alla gruppledare överens om vikten av att den politiska ledningen står fast vid partiets ståndpunkt i frågan om migrationspolitik."
  • "Denna ståndpunkt håller dock inte havs- och vattenmyndigheten med om."
  • "Detta är en ståndpunkt som hela fiskenäringen i Blekinge delar."
  • "Håkan Juholt klargjorde också sin ståndpunkt när det gäller Sverige insats i Libyen."
  • "– Vi har inte fått åtalet än men min klient har förnekat detta i förhör och jag ser ingen anledning till att han skulle ändra ståndpunkt nu."

Vad betyder ståndpunkt inom sociologi ?

en utgångspunkt från vilken man bedömer en situation och bildar sig en åsikt

Relaterat till ståndpunkt

ståndpunkt

begrepp

grad

omständighet

läge

Diskussion om ordet ståndpunkt