åskådning

åskådningen
åskådningar
åskådningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till åskådning

Hur böjs ordet åskådning på svenska?

Obestämd singular: åskådning
Bestämd singular: åskådningen
Obestämd plural: åskådningar
Bestämd plural: åskådningarna

Hur används ordet åskådning

 • "Det har ingenting med min personliga politiska åskådning att göra, säger hon."
 • "Begränsningen får dock inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen eller göras ” enbart ” på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning."
 • "- Om man ska registrera uppgifter som man sedan vill hänföra till exempelvis en politisk åskådning så är det känsliga personuppgifter i personuppgiftslagens mening, säger Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen."
 • "Den drabbar alla – oavsett kön, ålder, eller politisk åskådning – men den drabbar flickor och kvinnor allra hårdast ”, skriver jämställdhetsminister Maria Arnholm ( FP ) och EU-minister Birgitta Ohlsson ( FP ) i en debattartikel i Expressen."
 • "Skolans rektor säger att hon inte lägger sig ledamöternas politiska åskådning."
 • "Tror du att djuren bryr sig om politisk åskådning?"
 • "Information om religiös åskådning, politisk åsikt och sexuella preferenser räknas som data med särskilt skydd."
 • "– Vår praxis är inte att vika undervisningstid åt att någon propagerar för vare sig en politisk- eller religiös åskådning, säger han."
 • "Astrid Lindgren har ett symboliskt värde för vad som är svenskt och vad man då läser in i det budskapet varierar beroende på vilken politisk åskådning man står för, säger hon."
 • "Oavsett politisk åskådning respekterade man Sven."
 • "Det har ingenting med min personliga politiska åskådning att göra, säger hon."
 • "Begränsningen får dock inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen eller göras ” enbart ” på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning."
 • "- Om man ska registrera uppgifter som man sedan vill hänföra till exempelvis en politisk åskådning så är det känsliga personuppgifter i personuppgiftslagens mening, säger Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen."
 • "Den drabbar alla – oavsett kön, ålder, eller politisk åskådning – men den drabbar flickor och kvinnor allra hårdast ”, skriver jämställdhetsminister Maria Arnholm ( FP ) och EU-minister Birgitta Ohlsson ( FP ) i en debattartikel i Expressen."
 • "Skolans rektor säger att hon inte lägger sig ledamöternas politiska åskådning."
 • "Tror du att djuren bryr sig om politisk åskådning?"
 • "Information om religiös åskådning, politisk åsikt och sexuella preferenser räknas som data med särskilt skydd."
 • "– Vår praxis är inte att vika undervisningstid åt att någon propagerar för vare sig en politisk- eller religiös åskådning, säger han."
 • "Astrid Lindgren har ett symboliskt värde för vad som är svenskt och vad man då läser in i det budskapet varierar beroende på vilken politisk åskådning man står för, säger hon."
 • "Oavsett politisk åskådning respekterade man Sven."

Ordet åskådning har 2 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom mystik
utbildning
mystik

Vad betyder åskådning inom utbildning ?

Mental uppfattning om omvärlden

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till åskådning (inom utbildning)

Möjliga synonymer till åskådning (inom utbildning)

Ordet åskådning inom mystik

Bild av omvärlden förmedlad av sinnesintryck

Översättningar (inom mystik)

Synonymer till åskådning (inom mystik)

Möjliga synonymer till åskådning (inom mystik)

Diskussion om ordet åskådning