förmodan

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till förmodan

Hur används ordet förmodan

  • "– Skulle det hända mot förmodan då är det ett återtåg som gäller."
  • "Om jag inte gjort det, och det mot förmodan skulle uppstå någon dispyt, vilken kritik skulle jag inte ha fått då?"
  • "Men om det mot förmodan skulle bli några problem med distansen kommer Stefan Nilsson att vara redo att agera."
  • "Om det inte mot all förmodan kommer fram något nytt, säger han."
  • "– Skulle vi mot förmodan stöta på förhandlingsproblem är vi beredda att öppna förhandlingen med den andra sträckningen, säger HG Wessman från Sverigeförhandlingen."
  • "Kerstin Årmann, skyller förseningarna både på den ryska byråkratin och på det egna agerandet och hon säger till Blekingenytt att om projektet mot förmodan skulle rinna ut i sanden så ska BLT se till så att dom berörda barnen får glädje av dom insamlade pengarna."
  • "Skulle någon, mot förmodan, vara intresserad vet de var jag finns, säger Stefan Löfven."
  • "På en pressträff där prognosen presenteras varnar IMF:s chefekonom Olivier Blanchard dessutom för förödande effekter om USA:s regering mot förmodan skulle tvingas ställa in betalningar på grund av oenigheten om landets skuldtak i landets kongress."
  • "Den kraftigt försvagade kronkursen innebär på kort sikt att det blir dyrare att handla i andra länder för de som mot förmodan tänkt sig resa utomlands."
  • "Skulle de mot förmodan inte göra det blir reaktionerna kraftiga, säger Robert Bergqvist."

Vad betyder förmodan inom religion ?

det att antaga, gissning

Möjliga synonymer till förmodan

Relaterat till förmodan

sannolikhet

antagande

övertygelse

möjlighet

förväntan

förhoppning

förutseende

sannolikhet

förutsägelse

Diskussion om ordet förmodan