tänkesätt

tänkesättet
tänkesätt
tänkesätten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till tänkesätt

Hur böjs ordet tänkesätt på svenska?

Obestämd singular: tänkesätt
Bestämd singular: tänkesättet
Obestämd plural: tänkesätt
Bestämd plural: tänkesätten

Hur används ordet tänkesätt

  • "Om man tillämpar samma tänkesätt i sitt förhållande kan man mångdubbla effekten, enligt forskarna bakom studien."
  • "Jämfört med i fjol har de ändrat sitt tänkesätt mest av alla, visar Autoindex."
  • "I detta förflutna ryms både rasbiologiska tänkesätt och högt uppsatta samhällsmedborgare med starka kopplingar till nazismen."
  • "Det här verkar vara rätt tänkesätt – i alla fall ökade nu antalet sökande radikalt – och hittills i år har sex nya psykologer anställts."
  • "Han uttrycker beundran för den italienske fascistledaren Mussolini, skryter med att ungdomar han arbetar med imponeras av hans kläder med koppling till nynazistiska sammanhang och berättar att han vill arrangera ungdomshajker med fornnordiskt tänkesätt."
  • "Bristerna verkar enligt utredarna bero på bland annat inrotade tänkesätt och att man förenklar alltför mycket."
  • "Det handlar om att ändra tänkesätt och beteenden – allt behöver ske i huvudet först och det är en utmaning, säger Åsa Ericson, professor i informationssystem."
  • "- Det är ett tänkesätt som handlar om djurhållning, klimatfrågor och ett slags hållbarhet i det vi handlar och äter."
  • "Det vittnar om ett kolonialt tänkesätt."
  • "HRF menar att det är en förlegad syn på tillgänglighet, och inte ett tänkesätt som man väntat sig i en utredning år 2016."

Vad betyder tänkesätt inom stadsmiljö ?

Tänkande är de medvetna processer som ständigt pågår i människans psyke https://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4nkande

Möjliga synonymer till tänkesätt

Relaterat till tänkesätt

eftertanke

begrepp

levnadsregel

övertygelse

sinnesstämning

Diskussion om ordet tänkesätt