sensualism

sensualismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till sensualism

Hur används ordet sensualism

  • "Att sminka sig handlar om att göra sig fin och att attrahera någon och det leder tankarna till sensualism och sexualitet."
  • "Det är en rå regi, som knappast bjuder på sensualism."

Diskussion om ordet sensualism

sensualism

Substantiv

Översättningar

Ordet sensualism har 2 betydelser

  • Inom media
  • Inom generell
media
generell

Vad betyder sensualism inom media ?

sinnlighet

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till sensualism (inom media)

Ordet sensualism inom generell

the ethical doctrine that feeling is the only criterion for what is good

Synonymer till sensualism (inom generell)

Diskussion om ordet sensualism