konsekvens

[kɔnː.sɛˈkvɛns]
konsekvensen
konsekvenser
konsekvenserna
Substantiv [n]

Synonymer till konsekvens

Hur uttalas ordet konsekvens?

[kɔnː.sɛˈkvɛns]

Hur böjs ordet konsekvens på svenska?

Obestämd singular: konsekvens
Bestämd singular: konsekvensen
Obestämd plural: konsekvenser
Bestämd plural: konsekvenserna

Hur används ordet konsekvens

 • "Bakom monarkins förgyllda fasader och stolta ceremoniel slirar ätten Bernadotte ned i degeneration, dras med oskick, extravaganser, politisk förljugenhet och allmän stollighet – allt en organisk konsekvens av nedärvda positioner och orimliga privilegier."
 • "Som en konsekvens av detta har de inte patienter utan måls­ägande och misstänkta gärningsmän som kommer in för undersökning med eller utan livet i behåll."
 • "En konsekvens är att föräldralösa flyktingbarn skickas ” hem ” när de fyller 18."
 • "Att det dröjde nästan 19 timmar innan flickan lämnades tillbaka, ” synes vara en konsekvens av hans sjukdomsbild ”."
 • "Ekbom har fog för sin polemiska historiebild och en konsekvens blev att historieskrivningen retroaktivt fått ge modernismen en växande roll."
 • "Ökningen är en direkt konsekvens av den på senare år riktade spelreklamen mot kvinnor."
 • "Att det dröjde nästan 19 timmar innan flickan lämnades tillbaka, ” synes vara en konsekvens av hans sjukdomsbild ”."
 • "Den göteborgsk-italienska spårvagnsskandalen får en oväntad och obehaglig konsekvens."
 • "Vad vi ser är egentligen ingenting annat än en logisk konsekvens av livsmedelskedjornas ensidiga fokus på prisexponering och marknadsföring."
 • "Försurningen uppstår enligt förespråkarna som en konsekvens av för mycket syrabildande mat och stress."
 • "- En konsekvens av nedläggningen i Kallinge är att det kommer att behövas mer personal i Såtenäs och Luleå."
 • "Lämningarna, som från början var en konsekvens av Karlskrona kommuns vattenreningsprojekt har genererat omfattande fornlämningssspår från 2004 och framåt."
 • "Det är som en konsekvens av besparingskravet på försvarsmakten att spara 500 miljoner kronor i lönekostnader till 2019 som Marinens musikkår återigen är i farozonen."
 • "Exakt vilken konsekvens det blir uttalar jag mig inte om i dagsläget utan det är någonting som vi i styrelsen diskuterar och det finns ett par möjliga alternativ."
 • "Skolorna ute på Rosenholm i Karlskrona kan behöva flytta inom ett par år, som en konsekvens av bullernivån från Försvarsmaktens skjutövningar."
 • "Och frågan är vad hennes nya roll får för framtida konsekvens för den styrande borgerliga minoriteten i Karlskrona, där KD i dag är ett av fem partier."
 • "– Däremot lägger vi ner de humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningarna som en konsekvens av besparingar vi tvingas göra."
 • "Klockan 12.10 så återgick sträckan Hässleholm-Karlshamn till det normala, men med förseningar och inställda tåg som konsekvens av branden."
 • "Detta är en konsekvens av den akuta platsbristen på flera häkten i landet som kulminerade i helgen."
 • "En annan konsekvens lär bli att grundskolorna inte längre kan använda sig av Kulturskolan."

Vad betyder konsekvens inom juridik ?

En konsekvens är en slutsats, dragen med stöd av en eller flera premisser. https://sv.wikipedia.org/wiki/Konsekvens_(logik)

Relaterat till konsekvens

begriplighet

levnadsregel

överensstämmelse

bevisföring

efterhand

samstämmighet

lättvindighet

följd

orubblighet

symmetri

enhetlighet

förbindelse

oföränderlighet

Diskussion om ordet konsekvens