proportion

proportionen
proportioner
proportionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till proportion

Hur böjs ordet proportion på svenska?

Obestämd singular: proportion
Bestämd singular: proportionen
Obestämd plural: proportioner
Bestämd plural: proportionerna

Hur används ordet proportion

 • "Budgeten står i proportion till det vi gjort hittills men räcker inte för att utveckla i den takt vi behöver."
 • "Landstinget medger att de blev försenade men tycker att avgiften inte står i rimlig proportion till misstaget."
 • "Myndigehten understryker att ett så långtgående ingrepp inte står i rimlig proportion till brottets straffvärde."
 • "- Det är en väldigt stor principiell fråga där man traditionellt i Sverige har sagt att domstolarna har ansvar för att bestämma vilket straff som står i proportion till brottet man begått."
 • "Skolchefen Tomas Hartikainen i Söderhamns kommun säger till Gävledala att våldet inte stod i proportion till händelsen."
 • "Men åtgärden borde stå i proportion till handlingen, säger Annika Johansson, och poängterar att kommunen, i jämförelse med de cirka två tusen kronor maten kostade, nu fått betala henne ett avgångsvederlag på 550 000 kronor – och full lön i flera månader."
 • "I överklagan argumenterar företagsledaren för att beslagen inte står i proportion till det brott han är misstänkt för och att det hindrar honom från att hålla efter viltstammen på sina marker."
 • "För politiska sekreterare ska deltagande i kurser / konferenser stå i proportion till tjänstgöringsgraden."
 • "De hävdar att åtgärden inte stod i proportion till bristerna i bolaget."
 • "Pengarna ska fördelas i proportion till hur mycket varje sparare har förlorat i anslutning till bedrägerierna."

Vad betyder proportion inom allmänt ?

förhållande

Möjliga synonymer till proportion

Relaterat till proportion

måleri

fördelning

relation

jämförelse

rymd

symmetri

antal

grad

likhet

Diskussion om ordet proportion

proportion

Verb

Hur används ordet proportion

 • "harmonzie a building with those surrounding it"

Vad betyder proportion inom generell, generell ?

give pleasant proportions to

adjust in size relative to other things

Diskussion om ordet proportion

proportion

proportions
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet proportion

 • "a building of vast proportions"

Ordet proportion har 3 betydelser

 • Inom trädgårdskonst
 • Inom generell
 • Inom fysik
trädgårdskonst
generell
fysik

Ordet proportion inom trädgårdskonst

Översättningar (inom trädgårdskonst)

Möjliga synonymer till proportion (inom trädgårdskonst)

Ordet proportion inom generell

the quotient obtained when the magnitude of a part is divided by the magnitude of the whole

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till proportion (inom generell)

Möjliga synonymer till proportion (inom generell)

Ordet proportion inom fysik

magnitude or extent

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till proportion (inom fysik)

Diskussion om ordet proportion