homogenitet

homogeniteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet homogenitet

  • "” Att störa homogenitet ” är namnet på den andra av fyra konfererenser om bland annat rasism och främlingsfientlighet – som vuxit fram ur projektet Norm, Nation och Kultur på Örebro läns museum – där bland annat kulturarvssektorns roll diskuteras."
  • "Sverigedemokraternas viktigaste fråga är minskad invandring och att jobba mot mångfald för homogenitet."

Vad betyder homogenitet inom generell ?

Homogenitet (av homogen från grekiskans homo, lik(a), och gen, -artad) är ett tillstånd där något är enhetligt, alltigenom lika, likformigt. Motsatsen är heterogen. Mjölk som man köper i affären är homogeniserad, vilket innebär att fettet i den är finfördelat så att blandningen blir mera homogen. Man kan även finna ordet homogen i sammanhang som "Klubben förbehåller sig rätten att neka nya personer medlemskap då vi vill ha en så homogen klubb som möjligt". http://sv.wikipedia.org/wiki/Homogenitet

Diskussion om ordet homogenitet