parallell

parallellen
paralleller
parallellerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet parallell på svenska?

Obestämd singular: parallell
Bestämd singular: parallellen
Obestämd plural: paralleller
Bestämd plural: parallellerna

Hur används ordet parallell

 • "Även Nyström drar en parallell till hästköttskandalen, och menar att den olagliga exporten av östersjölaxen är en större skandal om man ser till volymerna."
 • "Men samtidigt som den grova narkotikasmugglingen har utretts i Sverige, har en parallell utredning bedrivits i Polen."
 • "Precis som i fallet med idrottsföreningen tros den misstänkte ha gjort parallell bokföring och därmed vilselett organisationen."
 • "- Det gör det mycket svårt att dra en parallell mellan att det är just fosfatet i maten som bidrar till en ökad dödlighet."
 • "I väntan på att utredningen ska bli klar driver de en parallell process mot bankerna för att stoppa de betungande återbetalningskrav som redan gjort att flera familjer inte längre klarar sina månadsutgifter."
 • "Du ser dem överallt, som en del av landskapet, men samtidigt är det som om de existerar i en parallell verklighet, säger han."
 • "Kommunen motiverade sitt agerande med att den förlorar virka en halv miljon kronor per år i intäkter eftersom avgifter inte kan tas ut och drog en parallell till att landstinget tar ut motsvarande dygnskostnad för sjukhusvård."
 • "Som en parallell motivbild framskymtar i utredningen också männens växande misstro mot 57-åringen."
 • "Det var på Rädda Barnens Facebook-sida som Patrik Krupa, gruppledare för Moderaterna i Olofström, i en kommentar drog en parallell mellan situationen i Malmö och ett krigshärjat område."
 • "SVT:s nya storsatsning utspelar sig i en parallell nutid och följer några människor vars liv förändrats fullständigt av den nya teknologin."
 • "Även Nyström drar en parallell till hästköttskandalen, och menar att den olagliga exporten av östersjölaxen är en större skandal om man ser till volymerna."
 • "Men samtidigt som den grova narkotikasmugglingen har utretts i Sverige, har en parallell utredning bedrivits i Polen."
 • "Precis som i fallet med idrottsföreningen tros den misstänkte ha gjort parallell bokföring och därmed vilselett organisationen."
 • "- Det gör det mycket svårt att dra en parallell mellan att det är just fosfatet i maten som bidrar till en ökad dödlighet."
 • "I väntan på att utredningen ska bli klar driver de en parallell process mot bankerna för att stoppa de betungande återbetalningskrav som redan gjort att flera familjer inte längre klarar sina månadsutgifter."
 • "Du ser dem överallt, som en del av landskapet, men samtidigt är det som om de existerar i en parallell verklighet, säger han."
 • "Kommunen motiverade sitt agerande med att den förlorar virka en halv miljon kronor per år i intäkter eftersom avgifter inte kan tas ut och drog en parallell till att landstinget tar ut motsvarande dygnskostnad för sjukhusvård."
 • "Som en parallell motivbild framskymtar i utredningen också männens växande misstro mot 57-åringen."
 • "Det var på Rädda Barnens Facebook-sida som Patrik Krupa, gruppledare för Moderaterna i Olofström, i en kommentar drog en parallell mellan situationen i Malmö och ett krigshärjat område."
 • "SVT:s nya storsatsning utspelar sig i en parallell nutid och följer några människor vars liv förändrats fullständigt av den nya teknologin."

Diskussion om ordet parallell

parallell

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet parallell

 • "Även Nyström drar en parallell till hästköttskandalen, och menar att den olagliga exporten av östersjölaxen är en större skandal om man ser till volymerna."
 • "Men samtidigt som den grova narkotikasmugglingen har utretts i Sverige, har en parallell utredning bedrivits i Polen."
 • "Precis som i fallet med idrottsföreningen tros den misstänkte ha gjort parallell bokföring och därmed vilselett organisationen."
 • "- Det gör det mycket svårt att dra en parallell mellan att det är just fosfatet i maten som bidrar till en ökad dödlighet."
 • "I väntan på att utredningen ska bli klar driver de en parallell process mot bankerna för att stoppa de betungande återbetalningskrav som redan gjort att flera familjer inte längre klarar sina månadsutgifter."
 • "Du ser dem överallt, som en del av landskapet, men samtidigt är det som om de existerar i en parallell verklighet, säger han."
 • "Kommunen motiverade sitt agerande med att den förlorar virka en halv miljon kronor per år i intäkter eftersom avgifter inte kan tas ut och drog en parallell till att landstinget tar ut motsvarande dygnskostnad för sjukhusvård."
 • "Som en parallell motivbild framskymtar i utredningen också männens växande misstro mot 57-åringen."
 • "Det var på Rädda Barnens Facebook-sida som Patrik Krupa, gruppledare för Moderaterna i Olofström, i en kommentar drog en parallell mellan situationen i Malmö och ett krigshärjat område."
 • "SVT:s nya storsatsning utspelar sig i en parallell nutid och följer några människor vars liv förändrats fullständigt av den nya teknologin."

Vad betyder parallell inom generell ?

som är så riktade att de aldrig skär varandra oavsett hur långa de än görs

Relaterat till parallell

jämförelse

ömsesidighet

likhet

sidoläge

relation

symmetri

parallellism

Diskussion om ordet parallell

parallell

Uttrycksadjektiv

Hur används ordet parallell

 • "Även Nyström drar en parallell till hästköttskandalen, och menar att den olagliga exporten av östersjölaxen är en större skandal om man ser till volymerna."
 • "Men samtidigt som den grova narkotikasmugglingen har utretts i Sverige, har en parallell utredning bedrivits i Polen."
 • "Precis som i fallet med idrottsföreningen tros den misstänkte ha gjort parallell bokföring och därmed vilselett organisationen."
 • "- Det gör det mycket svårt att dra en parallell mellan att det är just fosfatet i maten som bidrar till en ökad dödlighet."
 • "I väntan på att utredningen ska bli klar driver de en parallell process mot bankerna för att stoppa de betungande återbetalningskrav som redan gjort att flera familjer inte längre klarar sina månadsutgifter."
 • "Du ser dem överallt, som en del av landskapet, men samtidigt är det som om de existerar i en parallell verklighet, säger han."
 • "Kommunen motiverade sitt agerande med att den förlorar virka en halv miljon kronor per år i intäkter eftersom avgifter inte kan tas ut och drog en parallell till att landstinget tar ut motsvarande dygnskostnad för sjukhusvård."
 • "Som en parallell motivbild framskymtar i utredningen också männens växande misstro mot 57-åringen."
 • "Det var på Rädda Barnens Facebook-sida som Patrik Krupa, gruppledare för Moderaterna i Olofström, i en kommentar drog en parallell mellan situationen i Malmö och ett krigshärjat område."
 • "SVT:s nya storsatsning utspelar sig i en parallell nutid och följer några människor vars liv förändrats fullständigt av den nya teknologin."

Vad betyder parallell inom generell ?

som är så riktade att de aldrig skär varandra oavsett hur långa de än görs

Diskussion om ordet parallell