jämlik

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet jämlik

  • "Genom att arbeta så, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik."
  • "Nu är det klart vilka som ska vara med i kommissionen för jämlik hälsa."
  • "– Oavsett hur vi har byggt upp det är det olika väntetider på olika vårdplatser, det är svårt med jämlik vård, säger Boris Svensson, verksamhetschef inom den offentlig primärvården i Karlskona."
  • "Landstinget Blekinge har beslutat att starta en kommission för jämlik hälsa, vars arbete kommer att vara att samla in, föreslå och pröva förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor."
  • "Projektet är treårigt och målet är att på sikt kunna minska utanförskap och försöka bidra till en mer jämlik hälsa bland barn och unga i Blekinge."
  • "Nu har Landstinget fått nästan åtta miljoner kronor för att göra vården mer jämlik."
  • "Styrelse för jämlik hälsa klar"
  • "Landstingspolitikerna förespråkar en rättvis och jämlik vård."
  • "– Jag är glad över att arbetet med att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik går framåt."
  • "– Det är viktigt att vi hjälps åt sjukhusen emellan för att skapa god och jämlik vård."

Diskussion om ordet jämlik