likställa

likställer
likställt
likställd
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet likställa på svenska?

Presens: likställer
Preteritum: likställt
Supinum: likställd

Hur används ordet likställa

 • "Enligt åtalet är den sexuella handingen att likställa med samlag."
 • "Det är anmärkningsvärt att i sin yrkesroll gå fram med den här typen av ärenden och sedan privat likställa Sverigedemokraterna med rasister och nazister, säger Tommy Nilsson."
 • "Tidigare har Brunnsbadet haft webkameror som, enligt länsstyrelsen, är att likställa med övervakningskameror."
 • "Han menar att oavsett om de förhöjda halterna av PFAS leder till sjukdom eller inte är de att betrakat som en negativ påverkan på kroppen, vilket är att likställa med en personskada."
 • "Men nu har regeringen på förslag att likställa missbruken och vill därför göra ändringar i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen."
 • "Ellevio säger att personalen ska ha genomgått svenska elsäkerhetsutbildningar och även arbetar under villkor som ” går att likställa med svenska kollektivavtal ”."
 • "Det var 2009 som mannen ska ha utfört handlingar mot en flickas underliv som enligt åtalet är att likställa med samlag."
 • "Enligt åtalet är yttrandet att likställa med hot om våld."
 • "” Domen om att vinstdelning från investeringar i riskkapitalfonder är att likställa med lön är felaktig och strider mot kammarrättens tidigare avgörande gällande bolaget ”, skriver han."
 • "Tullen gjorde upptäckten i oktober 2017 och enligt Gävle tingsrätt är elpistoler att likställa med skjutvapen enligt lagen och därmed krävs tillstånd för införsel i landet."

Diskussion om ordet likställa

 • - 2008-12-08

  Synonymer: jämgod, jämförlig.

likställd

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet likställd

 • "Enligt Trafikverket håller Gävleborgs broar överlag en vägstandard som är mer eller mindre likställd med rikssnittet, till skillnad från de andra statliga vägarna i länet som ligger i botten."
 • "Den är rätt så likställd när det gäller de tio bolag vi har avtal med idag så vi gör bedömningen att taxibolagen har en möjlighet att leverera enligt den, säger han till SVT Nyheter Halland på fredagen."
 • "Där sägs bland annat att den påstådda behandlingen av personalen inte är likställd med socialdemokraternas grundvärderingar."
 • "I vissa tolkningar av kristna texter har Lucifer blivit likställd med Satan – och på grund av att namnet är starkt sammankopplat med Satan och djävulen så menar Skatteverket att namnbytet kan väcka anstöt."
 • "Domare erbjuds alltid en likställd domaranställning vid en omorganisation."
 • "Domare erbjuds alltid en likställd domaranställning vid en omorganisation."
 • "Enligt flera oberoende källor inom Uppsalapolisen är Christer Nordströms uppfattning likställd deras."
 • "– Den är likställd med en mobiltelefon så det är juridiskt sett inga tillstånd som behövs, säger Peter Cato, säljare MKS Sverige AB."
 • "Hon menar att det inte går att omtolka eller ändra på förordningen som är likställd med en lag och som polisen måste följa och inte kan tolka annorlunda."
 • "När utredaren Sören Ekström idag presenterar sin utredning så slår han fast att både markägare och samebymedlemmar har en fullvärdig och likställd rätt till jaktoch fiske, men styrkeförhållandena skiljer sig åt beroende på vilken mark man talar om."

Diskussion om ordet likställd