adekvat

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet adekvat

 • "– Hemtjänstpersonalen behöver bättre teknikstöd och de som arbetar i hemtjänsten måste få adekvat utbildning."
 • "– Hemtjänstpersonalen behöver bättre teknikstöd och de som arbetar i hemtjänsten måste få adekvat utbildning."
 • "Självklart ger färre fordon i trafik bättre luft, men att jämföra med Peking i Kina kan inte anses vara adekvat."
 • "Till exempel vill kommunen se ett gemensamt introduktionsprogram för personalen, eftersom just adekvat introduktion har varit en brist."
 • "Tar man inte reda på hur patienten mår är det svårt att ge adekvat vård."
 • "Tar man inte reda på hur patienten mår är det svårt att ge adekvat vård."
 • "Tidigt upptäckte förskolan att lille Anders föreföll att helt sakna adekvat känslokommunikation och barnpsykiatrin som kopplades in såg med oro på hans utveckling."
 • "Där vi andra bär på en mental kopplingsmekanism som gör oss förmögna att adekvat tolka varandra – och även oss själva – i vårt dagliga sociala samspel, där ser det ut att finnas bara ett tomt hål hos Breivik."
 • "– Det här landet står för mänsklig kvalitet, men på andra delar i världen sköter de sig inte på ett adekvat sätt, säger Göranson."
 • "Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson har fortfarande inte lärt sig tolka statistiken på ett adekvat sätt."
 • "Delar av personalen saknar adekvat utbildning, och det har slarvats med belastningsregisterutdrag, konstaterar IVO."
 • "Kritiken handlar också om att personalen saknar adekvat utbildning."
 • "Dessutom konstaterar myndigheten att delar av personalen saknar adekvat utbildning, samt att det utgör en risk att barnen tvingas dela rum på boendet."
 • "Av journalen framkommer att Nils-Erik under besöket var märkbart påverkad, men att han kunde ” föra ett adekvat samtal och resonemang ”."
 • "– Dels så kan man få en adekvat behandling och dels kan det ge en förklaring för både föräldrar och barn som inte förstår varför det blir som det blir."
 • "– Min spontana kommentar är, sett till gärningarna han döms för, att det är ett väl avvägt och adekvat straffvärde han får, sex års fängelse, säger John Dagnevik, åklagare."
 • "Hovrätten skriver i sin dom att ” Sammantaget är det hovrättens slutsats att det är bortom rimligt tvivel bevisat att ( mannen ) var väl medveten om att ( kvinnan ) den 30 april 2014 utövat utdraget kraftigt våld mot Yara med bl.a. den i målet åberopade brödkaveln och han inte ingripit på ett adekvat sätt när Yara sökt hans beskydd."
 • "Kan eller vill inte patienten opereras med överviktskirurgi förvägras dessa adekvat vård i landstinget Blekinge och vi har cirka 4 000 sådana patienter, säger han."
 • "Bland annat så ” svarade han adekvat på tilltal och frågor ”, från polisen."
 • "I det här fallet upptäcktes sårinfektionen när patienten sökte på nytt ett dygn senare och adekvat behandling sattes in, säger chefsläkare Annica Lindell Lang, som en kommentar till Lex Maria-anmälan."

Rim på adekvat

Diskussion om ordet adekvat