motsvarande

Adjektiv

Synonymer till motsvarande

Hur används ordet motsvarande

 • "Den kriminella verksamheten misstänks ha inbringat motsvarande 775 000 kronor i månaden."
 • "För arbetsgivarna i Blekinge var motsvarande ökning över två procent, från 310 miljoner kronor till 317 miljoner kronor."
 • "Sedan några månader tillbaka undersöker SVA och motsvarande myndighet i Finland orsaken till laxdöden som har drabbat de båda länderna de senaste åren."
 • "I Blekinge ligger motsvarande siffra på mellan 0,5 och 0,74 procent av befolkningen som är sjukskrivna på grund av stress i de värst drabbade kommunerna."
 • "Brynäsikonen skrev ett fyraårskontrakt med Karlskrona våren 2015 efter att Stefan Bengtzén lämnat KHK för motsvarande roll i just Brynäs."
 • "I USA har kemiföretaget Dupont nyligen dömts att betala motsvarande sex miljarder kronor till 3 500 personer som drabbats av att företaget förorenat dricksvatten med ämnet PFOA i delstaterna Ohio och West Virginia."
 • "I Olofström är hela 42 procent av fritidshusen utlandsägda, i hela landet är motsvarande siffra sex procent."
 • "Under den pågående mandatperioden är motsvarande siffra för länet 40."
 • "Antalet patienter som söker vård på akutmottagningen i Karlskrona ökat med 4 patienter om dagen, motsvarande cirka 4,6 %."
 • "Just nu har man nära 80 pågående ärenden som hanteras av motsvarande en heltidstjänst."
 • "Mannen har inte heller lämnat momsdeklarationer motsvarande cirka 120 000 kronor i skatt."
 • "Ett motsvarande beteende"

Ordet motsvarande har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
vardagligt
generell

Vad betyder motsvarande inom vardagligt ?

som är av samma omfattning eller sort

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till motsvarande (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till motsvarande (inom vardagligt)

Ordet motsvarande inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till motsvarande (inom generell)

Diskussion om ordet motsvarande

motsvarande

Adverb

Översättningar (inom generell)

Hur används ordet motsvarande

 • "För arbetsgivarna i Blekinge var motsvarande ökning över två procent, från 310 miljoner kronor till 317 miljoner kronor."
 • "Sedan några månader tillbaka undersöker SVA och motsvarande myndighet i Finland orsaken till laxdöden som har drabbat de båda länderna de senaste åren."
 • "I Blekinge ligger motsvarande siffra på mellan 0,5 och 0,74 procent av befolkningen som är sjukskrivna på grund av stress i de värst drabbade kommunerna."
 • "Brynäsikonen skrev ett fyraårskontrakt med Karlskrona våren 2015 efter att Stefan Bengtzén lämnat KHK för motsvarande roll i just Brynäs."
 • "I USA har kemiföretaget Dupont nyligen dömts att betala motsvarande sex miljarder kronor till 3 500 personer som drabbats av att företaget förorenat dricksvatten med ämnet PFOA i delstaterna Ohio och West Virginia."
 • "I Olofström är hela 42 procent av fritidshusen utlandsägda, i hela landet är motsvarande siffra sex procent."
 • "Under den pågående mandatperioden är motsvarande siffra för länet 40."
 • "Antalet patienter som söker vård på akutmottagningen i Karlskrona ökat med 4 patienter om dagen, motsvarande cirka 4,6 %."
 • "Just nu har man nära 80 pågående ärenden som hanteras av motsvarande en heltidstjänst."
 • "Mannen har inte heller lämnat momsdeklarationer motsvarande cirka 120 000 kronor i skatt."

Vad betyder motsvarande inom generell ?

som är av samma omfattning eller sort

Möjliga synonymer till motsvarande

Diskussion om ordet motsvarande

motsvara

motsvarar
motsvarade
motsvarat
Verb

Hur böjs ordet motsvara på svenska?

Presens: motsvarar
Preteritum: motsvarade
Supinum: motsvarat

Hur används ordet motsvara

 • "Enligt TT ska väntepenningen till de drabbade ska motsvara föräldrapenningen."
 • "Om utbildningsnämnden krav på ytterligare 110 miljoner till nästa år går igenom kommer det motsvara närmre hälften av hela kommunens budget."
 • "Förslagen, som skulle motsvara ett underskott på 12,4 miljoner kronor, har redan mött politiskt motstånd – också från den politiska ledningen i kommunen."
 • "Det skulle, enligt Tomas Pärlklo, motsvara ungefär 470-530 aktiva brukare i Blekinge."
 • "Habiliteringsersättningen bör enligt Tomas Gotthardsson, ordförande för FUB ( Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning ) i Östra Blekinge, att motsvara de kostnader som den dagliga verksamheten medför."
 • "Det är arkitektföretaget Uulas som skissat på hur Arena Karlskrona snabbt kan byggas om för att motsvara kraven från SHL."
 • "Han berättar att en flygresa till Thailand med familjen i utsläpp kan motsvara ett års bilåkande med en bensin / dieselbil."
 • "Enligt Svensk Handels julrapport väntas Blekingebornas julhandel motsvara 900 miljoner kronor i år, vilket i genomsnitt blir 6000 kronor per person."
 • "Hästgårdsplanerna kommer motsvara en yta lika stor som 20 fotbollsplaner, vilket innebär att de närboende i princip skulle bli omringade av elstängsel och nedtrampade strövområden."
 • "Kostnaden ska motsvara den långsiktiga självkostnaden och BTH har i dag beslutat om att ta ut 100 000 kronor för ett läsår eller 50 000 kronor fötr en termin."

Vad betyder motsvara inom typografi ?

vara (närmast) jämförbar med

Relaterat till motsvara

överensstämmelse

substituering

relation

ömsesidighet

lämplighet

samstämmighet

imitation

utjämning

restitution

identitet

motsättning

Diskussion om ordet motsvara