likartad

mer likartad
mest likartad
Adjektiv

Synonymer till likartad

Hur böjs ordet likartad på svenska?

Komparativ: mer likartad
Superlativ: mest likartad

Hur används ordet likartad

  • "Av de 27 personer som infekterats av en likartad typ av listeria har åtminstone en person, en gravid kvinna, fört en matdagbok där charkprodukter var det enda risklivsmedel som hon ätit, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog på Livsmedelsverket, till TT."
  • "Och situationen är likartad över hela landet – socialarbetarna har fått mer att göra."
  • "Erik och jag har kontakt dagligen och har likartad syn på det här, säger han."
  • "Mikael Jansson vet inte själv om han kommer att drabbas av förmånsbeskattningen men arbetssituationen var likartad för de flesta som arbetade, oavsett uppdragsgivare."
  • "Situationen är likartad i flera kommuner i Dalarna."
  • "” Detta är ingen unik situation och sett till samma period förra året var utvecklingen väldigt likartad och om det följer samma trend som förra året så kommer vi att se prisökningar även framöver ”, skriver hon i en kommentar."
  • "Situationen är likartad i flera länder, säger Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer."
  • "Även i de övriga centrala storstäderna Göteborg och Malmö är tendensen likartad."
  • "När det gäller revbensfrakturerna är bedömningen likartad – det kan inte uteslutas att skadorna uppstått på annat sätt än genom uppsåtligt våld från pappan."
  • "Den 25-åriga mannen har tidigare gjort sig skyldig till likartad brottslighet, bland annat smuggling."

Vad betyder likartad inom teknik ?

som är av samma art, sort, typ eller karaktär; som har liknande egenskaper

Möjliga synonymer till likartad

Diskussion om ordet likartad