avpassa

avpassar
avpassade
avpassat
Verb

Översättningar

Synonymer till avpassa

Hur böjs ordet avpassa på svenska?

Presens: avpassar
Preteritum: avpassade
Supinum: avpassat

Hur används ordet avpassa

  • "Anpassas systemet till drönare klarar de sig på egen hand i luften genom att avpassa hastigheten till omgivningen – helt utan att människor kontrollerar eller styr dem."
  • "- Den risken måste vi alltid ha med i beräkningen, och därmed också avpassa förslagen för att göra allt vi kan för att minska den risken."
  • "Utredarna bör under hela arbetet fokusera på det slutliga resultatet, riskbedömningen, och avpassa arbetet utifrån vad som behövs för att genomföra den så väl som möjligt."

Vad betyder avpassa inom radio ?

rätta, anpassa, måtta till

Möjliga synonymer till avpassa

Diskussion om ordet avpassa