uppfylla

uppfyller
uppfyllde
uppfyllt
Verb

Översättningar

Synonymer till uppfylla

Hur böjs ordet uppfylla på svenska?

Presens: uppfyller
Preteritum: uppfyllde
Supinum: uppfyllt

Hur används ordet uppfylla

 • "När Japanikonen och artisten Yohio kommer till Karlskrona för att sjunga i Melodifestivalen passar Blekingenytt på att uppfylla drömmar."
 • "Företaget har nu två månader på sig att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer, annars kan det bli aktuellt med vitesföreläggande."
 • "För att klara omställningen ska företaget uppfylla en rad kriterier : att inte bidra till att släppa ut ämne från berggrunden som exempelvis metaller som sedan ökar systematisk i naturen, att inte släppa ut kemikalier som ökar systematiskt i naturen, och att inte tränga bort ekosystem med till exempel kalhyggen, asfalterade åkrar eller förstörda fiskevatten."
 • "Han är bara 14 år, men redan en stor talang – och på god väg att uppfylla en fotbollsdröm."
 • "Det finns en områdeschef där som jag utgår från kommer kunna uppfylla de här löftena, säger Klas Friberg."
 • "Ska uppfylla klimatkriterier"
 • "Den är väl utrustad för att uppfylla alla krav."
 • "Köerna till Blekingesjukhusets gynmottagningar har blivit så långa att vårdgarantin inte går att uppfylla."
 • "– Då kommunen accepterat att den valda leverantören inte behövde uppfylla väsentliga krav vid upphandlingen kom konkurrensen mellan leverantörerna att snedvridas till nackdel för parkeringsbetalarna, framhåller Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen."
 • "Moderaternas förslag innebär att den som är nyanländ måste uppfylla vissa krav för att vara garanterad ekonomisk ersättning, till exempel obligatorisk närvaro och godkända resultat i utbildningar i svenska och samhällsorientering."
 • "När Japanikonen och artisten Yohio kommer till Karlskrona för att sjunga i Melodifestivalen passar Blekingenytt på att uppfylla drömmar."
 • "Företaget har nu två månader på sig att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer, annars kan det bli aktuellt med vitesföreläggande."
 • "För att klara omställningen ska företaget uppfylla en rad kriterier : att inte bidra till att släppa ut ämne från berggrunden som exempelvis metaller som sedan ökar systematisk i naturen, att inte släppa ut kemikalier som ökar systematiskt i naturen, och att inte tränga bort ekosystem med till exempel kalhyggen, asfalterade åkrar eller förstörda fiskevatten."
 • "Han är bara 14 år, men redan en stor talang – och på god väg att uppfylla en fotbollsdröm."
 • "Det finns en områdeschef där som jag utgår från kommer kunna uppfylla de här löftena, säger Klas Friberg."
 • "Ska uppfylla klimatkriterier"
 • "Den är väl utrustad för att uppfylla alla krav."
 • "Köerna till Blekingesjukhusets gynmottagningar har blivit så långa att vårdgarantin inte går att uppfylla."
 • "– Då kommunen accepterat att den valda leverantören inte behövde uppfylla väsentliga krav vid upphandlingen kom konkurrensen mellan leverantörerna att snedvridas till nackdel för parkeringsbetalarna, framhåller Lennart Palm, ledamot av Konkurrenskommissionen."
 • "Moderaternas förslag innebär att den som är nyanländ måste uppfylla vissa krav för att vara garanterad ekonomisk ersättning, till exempel obligatorisk närvaro och godkända resultat i utbildningar i svenska och samhällsorientering."

Vad betyder uppfylla inom vardagligt ?

nå upp till ställda krav eller förväntningar; vara av föreskriven natur

Diskussion om ordet uppfylla