inlemma

inlemmar
inlemmade
inlemmat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet inlemma på svenska?

Presens: inlemmar
Preteritum: inlemmade
Supinum: inlemmat

Hur används ordet inlemma

 • "Om Ryssland kommer undan med att borda ett Greenpeacefartyg på internationellt vatten, för att därefter anklaga besättningen för grova brott, så undergrävs flera årtiondens ansträngningar att inlemma världshaven i en internationell rättsordning."
 • "Om Ryssland kommer undan med att borda ett Greenpeacefartyg på internationellt vatten, för att därefter anklaga besättningen för grova brott, så undergrävs flera årtiondens ansträngningar att inlemma världshaven i en internationell rättsordning, skriver debattörerna."
 • "Om Ryssland kommer undan med att borda ett Greenpeacefartyg på internationellt vatten, för att därefter anklaga besättningen för grova brott, så undergrävs flera årtiondens ansträngningar att inlemma världshaven i en internationell rättsordning."
 • "Om Ryssland kommer undan med att borda ett Greenpeacefartyg på internationellt vatten, för att därefter anklaga besättningen för grova brott, så undergrävs flera årtiondens ansträngningar att inlemma världshaven i en internationell rättsordning, skriver debattörerna."
 • "Liksom andra riksdagspartier valde Sverigedemokraterna att inlemma sig i den nationella samlingen kring coronastrategin."
 • "– Att inlemma de här partierna igen var det första steget."
 • "Det har varit svårt att inlemma vissa av de här beteendena i brottsbalken, säger Anders Ahlqvist, IT-brottsspecialist på NOA, polisens nationella operativa avdelning."
 • "I Gävle sätter salafisterna press på andra muslimer att bli mer radikala och inlemma sig i deras tro."
 • "Få kan som Anne Carson inlemma de klassiska myterna i vår egen samtids berättelser."
 • "Kommer manusförfattarna på något bra sätt att inlemma dem i berättelsen så kommer Roberts och Zeta Jones att tillfrågas."
 • "Liksom andra riksdagspartier valde Sverigedemokraterna att inlemma sig i den nationella samlingen kring coronastrategin."
 • "– Att inlemma de här partierna igen var det första steget."
 • "Det har varit svårt att inlemma vissa av de här beteendena i brottsbalken, säger Anders Ahlqvist, IT-brottsspecialist på NOA, polisens nationella operativa avdelning."
 • "I Gävle sätter salafisterna press på andra muslimer att bli mer radikala och inlemma sig i deras tro."
 • "Få kan som Anne Carson inlemma de klassiska myterna i vår egen samtids berättelser."
 • "Kommer manusförfattarna på något bra sätt att inlemma dem i berättelsen så kommer Roberts och Zeta Jones att tillfrågas."
 • "Och förhoppningen är alltså att kunna inlemma ytterligare ett museum i rörelsen."
 • "Det är en medveten rekrytering som den sittande övergångsregeringen i Kiev har gjort för att inlemma dessa krafter i samhället."
 • "Han såg Ukrainas närmande till EU som början till ett försök att avlägsna Ukraina från Ryssland och inlemma det i västgemenskapen."
 • "Den oljerika provinsen och dess huvudort med samma namn är ett viktigt område som den självstyrande kurdiska regionen vill inlemma, vilket den federala regeringen i Bagdad har starka invändningar emot."

Ordet inlemma har 2 betydelser

 • Inom sömnad
 • Inom generell
sömnad
generell

Vad betyder inlemma inom sömnad ?

göra till en lem av ett större helt; infoga, infästa

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till inlemma (inom sömnad)

Möjliga synonymer till inlemma (inom sömnad)

Ordet inlemma inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inlemma (inom generell)

Möjliga synonymer till inlemma (inom generell)

Diskussion om ordet inlemma