uppta

upptar
upptog
upptagit
Verb

Översättningar

Synonymer till uppta

Hur böjs ordet uppta på svenska?

Presens: upptar
Preteritum: upptog
Supinum: upptagit

Hur används ordet uppta

 • "Unescos världsarvskommitté har därefter prövat ärendet tillsammans med andra nomineringar från hela världen och beslutat att uppta Hälsingegårdar på Unescos världsarvslista."
 • "Den skriftliga varningen avslutas; ” Vi vill i detta sammanhang även klargöra att om ytterligare misskötsel förekommer kommer vi att uppta förhandling om uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd. ”"
 • "Vi vill inte uppta förvaltningens timmar för det finns mycket viktigare ärenden än detta, säger Håkan Ström."
 • "Vi vill inte uppta förvaltningens timmar för det finns mycket viktigare ärenden än detta, säger Håkan Ström."
 • "Polis skickades till sjukhuset för att uppta en anmälan och eventuellt göra förhör med kvinnan."
 • "Utskottet har planerat för att åter- uppta frågan vid kl 13.30 på onsdagen, enligt Gunnarsson."
 • "Avsikten, enligt Falemo, är att de områden som pekas ut som lämpliga för landsbygdsutveckling bara ska uppta en begränsad del av en kommuns yta."
 • "Adwan svarade förbindligt på frågor om den nya palestinska regeringens inställning till de tre krav som EU ställer för att uppta normala förbindelser med den."
 • "Under förutsättning att vissa villkor uppfylls kan Securitas och Falck åter- uppta transporterna omgående."
 • "Däremot var 34 procent av britterna oroliga för att uppta doktorns tid i onödan, vid mindre allvarliga symtom, att jämföra med blott nio procent bland svenskarna."
 • "Unescos världsarvskommitté har därefter prövat ärendet tillsammans med andra nomineringar från hela världen och beslutat att uppta Hälsingegårdar på Unescos världsarvslista."
 • "Den skriftliga varningen avslutas; ” Vi vill i detta sammanhang även klargöra att om ytterligare misskötsel förekommer kommer vi att uppta förhandling om uppsägning eller avsked enligt lagen om anställningsskydd. ”"
 • "Vi vill inte uppta förvaltningens timmar för det finns mycket viktigare ärenden än detta, säger Håkan Ström."
 • "Vi vill inte uppta förvaltningens timmar för det finns mycket viktigare ärenden än detta, säger Håkan Ström."
 • "Polis skickades till sjukhuset för att uppta en anmälan och eventuellt göra förhör med kvinnan."
 • "Utskottet har planerat för att åter- uppta frågan vid kl 13.30 på onsdagen, enligt Gunnarsson."
 • "Avsikten, enligt Falemo, är att de områden som pekas ut som lämpliga för landsbygdsutveckling bara ska uppta en begränsad del av en kommuns yta."
 • "Adwan svarade förbindligt på frågor om den nya palestinska regeringens inställning till de tre krav som EU ställer för att uppta normala förbindelser med den."
 • "Under förutsättning att vissa villkor uppfylls kan Securitas och Falck åter- uppta transporterna omgående."
 • "Däremot var 34 procent av britterna oroliga för att uppta doktorns tid i onödan, vid mindre allvarliga symtom, att jämföra med blott nio procent bland svenskarna."

Diskussion om ordet uppta