besitta

besitter
besatt
besatte
Verb

Synonymer till besitta

Hur böjs ordet besitta på svenska?

Presens: besitter
Preteritum: besatt
Supinum: besatte

Hur används ordet besitta

  • "Naturligtvis är det också så att ingen lyckas bli movie star utan att besitta de allra bästa kvaliteterna."
  • "Den sista kärven av årets skörd ansågs besitta ­magiska krafter."
  • "Ett hotell som visar sig besitta onda krafter ..."
  • "Min uppfattning är att om vi ska ha ett försvar skall det också besitta förmågan att under relativt kort tid bygga upp en bra förmåga att försvara Sverige."
  • "Hannigan måste besitta ett helt perfekt gehör"
  • "Hannigan måste besitta ett helt perfekt gehör, så långt mina öron hängde med, eftersom hon aldrig lämnade någon minsta tveksamhet efter sig i någon enda situation."
  • "Detta trots att en antikvarisk undersökning klargjort att ” Billdals gård bedöms besitta ett kulturhistoriskt värde i byggnadsminnesklass och skall behandlas ytterst varsamt ”."
  • "Du får aldrig ge upp, måste dygnet runt vara utrustad med enorma mängder kreativitet, tålamod och envishet.Malik är tursamt nog inte ensam om att besitta dessa egenskaper."
  • "Stockholm : ” Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden ”."
  • "Personal inom primärvården har tydliggjort att de inte kan förväntas besitta den höga barnpsykiatriska kompetens som krävs för att vårda en del patienter."

Vad betyder besitta inom formell stil ?

inneha i praktiken, kunna förfoga över

Möjliga synonymer till besitta

Relaterat till besitta

förbannelse

förvärv

närvaro

besittning

egendom

tillstånd

Diskussion om ordet besitta