tillgripa

tillgriper
tillgrep
tillgripit
Verb

Översättningar

Synonymer till tillgripa

Hur böjs ordet tillgripa på svenska?

Presens: tillgriper
Preteritum: tillgrep
Supinum: tillgripit

Vad betyder tillgripa inom vardagligt ?

olovligt ta och använda något utan avsikt att sätta sig i permanent besittning av föremålet

Möjliga synonymer till tillgripa

Diskussion om ordet tillgripa