förmånlig

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till förmånlig

Hur används ordet förmånlig

  • "En av dem är exportkreditfinansiering vilket i princip innebär att de länder där planen tillverkas – i det här fallet Storbritannien, Tyskland och Frankrike – går in och garanterar SAS lån till förmånlig ränta."
  • "Bedrägerierna ska ha gått till så att Söderhamnsbon sagt sig känna till var bekanta till honom kunde ta banklån med förmånlig ränta."
  • "Instegsjobb är en förmånlig anställningsform som ska få in nyanlända migranter på den svenska arbetsmarknaden."
  • "Och enligt professor Stefan Yard på ekonomihögskolan i Lund har man valt den metod som är mest förmånlig för elnätsföretagen."
  • "IT-bolaget LBI skissar på en förmånlig lösning för de tiotusentals aktieägare som kan drabbas när bolaget lämnar Stockholmsbörsen."
  • "TT : Men det är något i den stilen, en förmånlig lösning för att sälja sina aktier?"
  • "Människor kanske har uppfattat avdragsrätten som mer förmånlig än vad den är."
  • "Men samtidigt får man en arbetsuppgift utförd utan att behöva betala lön, vilket å sklart gör det till en förmånlig historia, säger Sven Otto Littorin."
  • "Föreningarna anser att piloterna enligt avtalet ska ha Köpenhamn som sin bas, inte Stockholm, och därmed vara berättigade till mer förmånlig dansk löneadministration och pension."
  • "Tingsrätten hänvisar till en vägledande dom i Högsta domstolen och skriver att de, när det finns två åldersuppgifter, ska välja den ålder som är mest förmånlig för den tilltalade."

Diskussion om ordet förmånlig