kulturhistorisk

Adjektiv [-]

Översättningar

Hur används ordet kulturhistorisk

  • "– Det är en kulturhistorisk katastrof."
  • "Familjen Forsell har gjort en kulturhistorisk gärning och gården är idag en av dom mest välbesökta Hälsingegårdarna."
  • "Tingssalen med intakt inredning från 1903 är en kulturhistorisk pärla skriver folkpartiet och föreslår att man utreder om inte kommunen borde köpa huset och använda det för fullmäktigesammanträden och även hyra ut det för olika arrangemang."
  • "– Ur samhällsekonomisk och kulturhistorisk synpunkt så är det ju hål i huvudet att försöka göra sig av med kaminer som redan existerar, säger Carl-Oskar Bohlin ( M ), riksdagsledamot i civilutskottet."
  • "Och det firas bland annat med en kulturhistorisk festival som startar på lördag, och som kommer ha 100-årsjubiléet som tema."
  • "Uppsala stift har initierat en inventering av klockstaplar eftersom det är av stor kulturhistorisk betydelse."
  • "– Det är ju jättetråkigt när en så gammal kulturhistorisk struktur försvinner, säger Kerstin Lönnhag, landskapsarkitekt på Kungsbacka kommun."
  • "Den är kulturhistorisk."
  • "- Namnet och platsen har en kulturhistorisk koppling för resandefolket."
  • "- Att bevara de fyrplatser som en gång var bemannade ser vi som en kulturhistorisk gärning."

Diskussion om ordet kulturhistorisk