välgörande

Adverb

Hur används ordet välgörande

 • "Som alltid sker en insamling till välgörande ändamål parallellt med bockens byggande."
 • "Måltiderna skulle dock aldrig levereras – och pengarna i stället skänkas till välgörande ändamål."
 • "Vad gäller gåvor så får personalen en julklapp som antingen är fysisk eller en penninggåva som går till välgörande ändamål."
 • "Hon hänvisar till forskning som visar att vardaglig motion har flera välgörande effekter, såsom att det kan motverka depression, diabeter och hjärt- och kärlsjukdomar."
 • "Pengarna som de samlar in kommer att gå till välgörande ändamål."
 • "Att samla in pengar till välgörande ändamål beskattas man inte för, så länge allt insamlat medel går till ändamålet."
 • "– Att man startar en ideell förening, har stadgar som visar att det är för välgörande ändamål och ett bankkonto kopplat till sin förening."
 • "De pengar som doneras till välgörande ändamål samlas in via swish och landar i de två ansvarigas privata bankkonton, innan pengarna enligt de ansvariga sätts in på ett gemensamt Stödkassen-konto."
 • "De borgerliga partierna är eniga om att det vore välgörande för landstinget att S sätts i opposition."
 • "Att samla in pengar till välgörande ändamål via sociala medier har Skatteverket som myndighet inga synpunkter på, så länge det sköts på rätt sätt enligt dem."

Vad betyder välgörande inom musik ?

som gör väl

Möjliga synonymer till välgörande

Diskussion om ordet välgörande

välgörande

Adjektiv

Ordet välgörande har 2 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
bildligt
generell

Ordet välgörande inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till välgörande (inom generell)

Uttryck till välgörande (inom generell)

Möjliga synonymer till välgörande (inom generell)

Möjliga synonymer till välgörande (inom generell)

Relaterat till välgörande (inom generell)

nytta

botemedel

hygien

godhet

bortgivande

dygd

behag

frikostighet

Diskussion om ordet välgörande