tillfredsställande

Adjektiv

Synonymer till tillfredsställande

Hur används ordet tillfredsställande

 • "– Det är ju väldigt tillfredsställande, det är detta vi har jobbat för."
 • "Först till årets badsäsong har badplatsernas betyg kunnat höjas till ” tillfredsställande ” vattenkvalitet."
 • "Jag har sedan november förra året försökt få svar på ett antal frågor, men fortfarande har jag inte fått några tillfredsställande besked."
 • "Bara Hälleviks strand och badplatsen i Hörvik öster om Sölvesborg får betyget ” tillfredsställande ”."
 • "Skyddsombuden kommer vända sig till Arbetsmiljöverket om ” inte ett tillfredsställande svar ” lämnas."
 • "Jag har sedan november förra året försökt få svar på ett antal frågor, men fortfarande har jag inte fått några tillfredsställande besked."
 • "– Tyvärr har jag inte fått några tillfredsställande svar."
 • "– Underskottet är inte tillfredsställande men det kostar att driva vård i ett litet landsting och det frestar på att upprätthålla bra sjukvård men Blekingeborna ska inte få försämrad vård, nu handlar det om att hantera åtgärderna för 2018 ansvarsfullt, säger Kalle Sandström."
 • "– Det är viktigt att få till en tillfredsställande lösning eftersom det handlar om vår trygghet och är en arbetsmiljöfråga."
 • "Skälet till petningen uppges vara att Jeanette Andréasson-Sjödin inte anses ha företrätt Ronneby på ett tillfredsställande sätt."
 • "– Det är ju väldigt tillfredsställande, det är detta vi har jobbat för."
 • "Först till årets badsäsong har badplatsernas betyg kunnat höjas till ” tillfredsställande ” vattenkvalitet."
 • "Jag har sedan november förra året försökt få svar på ett antal frågor, men fortfarande har jag inte fått några tillfredsställande besked."
 • "Bara Hälleviks strand och badplatsen i Hörvik öster om Sölvesborg får betyget ” tillfredsställande ”."
 • "Skyddsombuden kommer vända sig till Arbetsmiljöverket om ” inte ett tillfredsställande svar ” lämnas."
 • "Jag har sedan november förra året försökt få svar på ett antal frågor, men fortfarande har jag inte fått några tillfredsställande besked."
 • "– Tyvärr har jag inte fått några tillfredsställande svar."
 • "– Underskottet är inte tillfredsställande men det kostar att driva vård i ett litet landsting och det frestar på att upprätthålla bra sjukvård men Blekingeborna ska inte få försämrad vård, nu handlar det om att hantera åtgärderna för 2018 ansvarsfullt, säger Kalle Sandström."
 • "– Det är viktigt att få till en tillfredsställande lösning eftersom det handlar om vår trygghet och är en arbetsmiljöfråga."
 • "Skälet till petningen uppges vara att Jeanette Andréasson-Sjödin inte anses ha företrätt Ronneby på ett tillfredsställande sätt."

Diskussion om ordet tillfredsställande

tillfredsställande

tillfredsställandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet tillfredsställande

 • "– Det är ju väldigt tillfredsställande, det är detta vi har jobbat för."
 • "Först till årets badsäsong har badplatsernas betyg kunnat höjas till ” tillfredsställande ” vattenkvalitet."
 • "Jag har sedan november förra året försökt få svar på ett antal frågor, men fortfarande har jag inte fått några tillfredsställande besked."
 • "Bara Hälleviks strand och badplatsen i Hörvik öster om Sölvesborg får betyget ” tillfredsställande ”."
 • "Skyddsombuden kommer vända sig till Arbetsmiljöverket om ” inte ett tillfredsställande svar ” lämnas."
 • "Jag har sedan november förra året försökt få svar på ett antal frågor, men fortfarande har jag inte fått några tillfredsställande besked."
 • "– Tyvärr har jag inte fått några tillfredsställande svar."
 • "– Underskottet är inte tillfredsställande men det kostar att driva vård i ett litet landsting och det frestar på att upprätthålla bra sjukvård men Blekingeborna ska inte få försämrad vård, nu handlar det om att hantera åtgärderna för 2018 ansvarsfullt, säger Kalle Sandström."
 • "– Det är viktigt att få till en tillfredsställande lösning eftersom det handlar om vår trygghet och är en arbetsmiljöfråga."
 • "Skälet till petningen uppges vara att Jeanette Andréasson-Sjödin inte anses ha företrätt Ronneby på ett tillfredsställande sätt."

Vad betyder tillfredsställande inom generell ?

; uppfyllande ett önskemål, en begäran eller ett krav

Möjliga synonymer till tillfredsställande

Diskussion om ordet tillfredsställande

tillfredsställa

tillfredsställer
tillfredsställde
tillfredsställt
Verb

Hur böjs ordet tillfredsställa på svenska?

Presens: tillfredsställer
Preteritum: tillfredsställde
Supinum: tillfredsställt

Hur används ordet tillfredsställa

 • "Men jag är också glad, det här kanske räcker för att tillfredsställa Migrationsverket."
 • "Men än så länge kör vi på, vi har 1 200 som vi hoppas kunna tillfredsställa, säger Julius Malmström."
 • "Och med värre menar jag att det var andra män som använt bilderna för att tillfredsställa sig själva och i sin tur ta bild på det och publicera som ett svar på bilderna han hade lagt upp."
 • "Efter att Dalasinfoniettan hotade med att lämna Falun och flytta till Borlänge så kom förslaget om ombyggnad av Kristinehallen för att tillfredsställa sinfoniettan och deras huvudman Musik i Dalarna."
 • "Vi kan tänka oss flera olika format för att tillfredsställa olika behov, säger Skingsley."
 • "EU-ordföranden Herman Van Rompuy har nu skurit ytterligare i det budgetförslag som nu ligger på bordet för att tillfredsställa länder som Storbritannien, Sverige, Nederländerna och Tyskland."
 • "– Man kommer kanske också behöva tänka på att tillfredsställa folk genom fler direktflyg om man ska bli konkurrenskraftig."
 • "Vi m å s t e vara många fler, för att tillfredsställa det behov som finns, säger hon."
 • "Beteendet kan knappast ha haft något annat syfte än att tillfredsställa hennes egen nyfikenhet, står det i domen."
 • "För det första handlar det om att tillfredsställa ett läkarbehov som finns i regionen och ta vara på den kompetens som finns, säger Amir Kaderland."

Vad betyder tillfredsställa inom ALLMÄNT ?

göra nöjd, göra tillfredsställd

Relaterat till tillfredsställa

tillåtelse

tillräcklighet

pliktuppfyllelse

betalning

välbefinnande

svar

känsla

samstämmighet

samtycke

bifall

behag

måttfullhet

fredsslut

belåtenhet

godhet

mättnad

bortgivande

enighet

vila

Diskussion om ordet tillfredsställa

tillfredställa

tillfredsställer
tllfredsställde
tillfredsställt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet tillfredställa på svenska?

Presens: tillfredsställer
Preteritum: tllfredsställde
Supinum: tillfredsställt

Hur används ordet tillfredställa

 • "Svårt tillfredställa alla"
 • "Han varnar för att försöka plocka enkla politiska poäng genom att tillfredställa lokala opinioner."
 • "– Man kan inte tillfredställa allas behov."
 • "– Privata företag ska ha samma villkor som de offentliga och då måste det vara långsiktigt och det måste vara så att pengarna används till att tillfredställa människors behov och det måste vara full insyn."
 • "På golvet finns ströbad för att hönorna ska kunna tillfredställa sina beteendebehov, såsom att picka, sprätta och rengöra sina fjädrar."
 • "Barbro Åslund, budget- och skuldrådgivare vid Stockholms stad, ser en problematik i föräldrars önskan att vilja tillfredställa sina barns önskningar genom julkommersen."
 • "– Det innebär också att man inte kan tillfredställa behovet av arbetskraft i storstäderna."
 • "Där arbetar Trafikverket vidare med att hitta en lösning som kan tillfredställa resenärerna, skriver man i ett pressmeddelande."
 • "– Det kommer att vara helt omöjligt att tillfredställa alla på en och samma gång, säger det moderata kommunalrådet Mats Green och fortsätter :"
 • "Vi hoppas att i framtiden hitta till en modell som fungerar ännu bättre, för att kunna tillfredställa det här behovet att få adekvat hjälp, enligt Sandra Mulaomerovic, läkare och föreläsare i neuropsykologi."

Möjliga synonymer till tillfredställa

Diskussion om ordet tillfredställa