dräglig

drägligare
drägligast
Adjektiv

Synonymer till dräglig

Hur böjs ordet dräglig på svenska?

Komparativ: drägligare
Superlativ: drägligast

Hur används ordet dräglig

  • "Bibliotekschefen såg ingen annan möjlighet än att minska öppettiderna för att ge personalen en dräglig arbetsmiljö och kunna garantera deras säkerhet."
  • "– Vi har ju haft vår arbetsmiljöingenjör på plats som har gjort sin egen undersökning och det vi kan konstatera är att vi har en annan syn på vad som är en dräglig arbetsmiljö kontra vad försvarsmakten har, säger Daniel Lindblad, pressansvarig vid Sjöfartsverket."
  • "– Vi tror att det är viktigt att man ger folk chansen till en dräglig tillvaro."
  • "– Vi tror att det är viktigt att man ger folk chansen till en dräglig tillvaro."
  • "Jag inser ju också att om vi inte kan skapa en dräglig arbetsmiljö och drägliga arbetsförhållanden så kommer vi att få ännu svårare att rekrytera och behålla folk i framtiden, säger han."
  • "Jag inser ju också att om vi inte kan skapa en dräglig arbetsmiljö och drägliga arbetsförhållanden så kommer vi att få ännu svårare att rekrytera och behålla folk i framtiden, säger han."
  • "en dräglig tillvaro."
  • "Enligt en vattendom från 2001 måste företaget ha en viss vattennivå i sjön för att de som bor där ska kunna ha en dräglig livsmiljö och kunna bada och sätta i båtarna bland annat."
  • "Polisen beskriver natten till fredagen som dräglig."
  • "Högsta prioritet i löftet denna gång blev att skapa en dräglig boendesituation för de som bor i området."

Vad betyder dräglig inom generell ?

möjlig att uthärda; inte alltför svår

Diskussion om ordet dräglig