kompetent

Adverb

Översättningar

Hur används ordet kompetent

 • "I Göteborg finns Gbg Spine Center, här arbetar underbar kompetent personal."
 • "- Emanuel ser jag som en mycket kompetent politiker."
 • "Det viktiga är att alla människor, var de än bor i Blekinge har god tillgång till vård och att man kan möta kompetent sjukvårdspersonal som kan vara till hjälp, säger socialminister Göran Hägglund ( KD )."
 • "– Vi har väldigt stort behov av att rekrytera kompetent personal till äldreomsorgen och även andra delar av den offentliga sektorn, så det kommer finnas jobb till de här personerna, säger Börje Dovstad ( L ), kommunalråd i Karlskrona kommun."
 • "Men tillgången på kompetent arbetskraft ses som ett allt större hinder, och är i dag tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen."
 • "Och risken är stor att det kommer saknas kompetent personal inom flera yrkesgrupper inom några år."
 • "Nicklas är drivande, öppen, kompetent och står för den förnyelse som jag tycker att vi behöver."
 • "När man ser alla forskningsrapporter som säger att man rör sig för lite, både unga och gamla, så väljer man att ta bort en kompetent anläggning med kompetent personal."
 • "När man ser alla forskningsrapporter som säger att man rör sig för lite, både unga och gamla, så väljer man att ta bort en kompetent anläggning med kompetent personal."
 • "– Nej, och jag beklagar att vi förlorar en kompetent kraft som vi hade haft mycket nytta av."
 • "Sara har varit väldigt kompetent som politiker."

Vad betyder kompetent inom generell ?

som besitter goda kunskaper och färdigheter (inom något område)

Möjliga synonymer till kompetent

Diskussion om ordet kompetent

kompetent

kompetentare
kompetentast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet kompetent på svenska?

Komparativ: kompetentare
Superlativ: kompetentast

Hur används ordet kompetent

 • "- Emanuel ser jag som en mycket kompetent politiker."
 • "Det viktiga är att alla människor, var de än bor i Blekinge har god tillgång till vård och att man kan möta kompetent sjukvårdspersonal som kan vara till hjälp, säger socialminister Göran Hägglund ( KD )."
 • "– Vi har väldigt stort behov av att rekrytera kompetent personal till äldreomsorgen och även andra delar av den offentliga sektorn, så det kommer finnas jobb till de här personerna, säger Börje Dovstad ( L ), kommunalråd i Karlskrona kommun."
 • "Men tillgången på kompetent arbetskraft ses som ett allt större hinder, och är i dag tillbaka på samma nivå som innan finanskrisen."
 • "Och risken är stor att det kommer saknas kompetent personal inom flera yrkesgrupper inom några år."
 • "Nicklas är drivande, öppen, kompetent och står för den förnyelse som jag tycker att vi behöver."
 • "När man ser alla forskningsrapporter som säger att man rör sig för lite, både unga och gamla, så väljer man att ta bort en kompetent anläggning med kompetent personal."
 • "När man ser alla forskningsrapporter som säger att man rör sig för lite, både unga och gamla, så väljer man att ta bort en kompetent anläggning med kompetent personal."
 • "– Nej, och jag beklagar att vi förlorar en kompetent kraft som vi hade haft mycket nytta av."
 • "Sara har varit väldigt kompetent som politiker."

Vad betyder kompetent inom allmänt ?

som besitter goda kunskaper och färdigheter (inom något område)

Relaterat till kompetent

lämplighet

tillräcklighet

nytta

förmåga

skicklighet

verksamhet

förstånd

förberedelse

fullständighet

behörighet

Diskussion om ordet kompetent