omsorgsfull

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till omsorgsfull

Hur används ordet omsorgsfull

  • "Vidare skriver IVO att kraven att en patient ska ges en sakkunnig och omsorgsfull vård och behandling inte uppfyllts."
  • "En läkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona får kritik från Inspektionen för vård och omsorg för att en patient inte fått ” sakkunnig och omsorgsfull vård ”."
  • "IVO gör bedömingen att det legitimerade ortoptisten inte uppfyllde kraven på en omsorgsfull vård när hen vid ett besök skrev fel på ett glasögonrecept."
  • "IVO skriver i sitt beslut att läkarbedömningen som gjordes inte uppfyller kraven på en sakkunnig och omsorgsfull sjukvård."
  • "Ivo bedömer att handläggandet vid larmcentralen i Växjö vid det sista samtalet inte uppfyllde de lagstadgade kraven på en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård."
  • "Ivo kritiserar den akutella läkaren och skriver i beslutet att ” denne har brustit i att ge omsorgsfull och sakkunnig vård. ”"
  • "” Brustit i att ge omsorgsfull och sakkunnig vård ”"
  • "Fyra dagar senare tvingades hon återkomma till akuten på grund av infektion i buken, vilket socialstyrelsen menar hade kunnat förhindras om handläggningen varit mer omsorgsfull."
  • "Däremot var beslutet att inte skicka en ambulans inte i överensstämmelse med sakkunnig och omsorgsfull vård, och för det kan sjuksköterskan inte undgå att få kritik."
  • "IVO bedömer att sjuksköterskan underlåtit att ge patienterna sakkunnig och omsorgsfull vård men skriver i beslutet att det, trots kritiken, inte finns skäl att vända sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beträffande sköterskan."

Vad betyder omsorgsfull inom vardagligt ?

som handlar med noggrannhet och eftertänksamhet

Relaterat till omsorgsfull

försiktighet

uppmärksamhet

arbetslust

ansträngning

omsorg

hushållning

förberedelse

förstånd

redlighet

kvarhållande

förutseende

Diskussion om ordet omsorgsfull