diplomatisk

Adjektiv

Hur används ordet diplomatisk

  • "När polisen kom till platsen höll han fast vid den versionen och menade att han även hade diplomatisk immunitet."
  • "Björklund har i sina kommentarer kring konflikten hittills intagit en diplomatisk hållning och varit ytterst försiktig med att ta ställning."
  • "I brevet skriver klubben vidare att den anser att Sverige omedelbart bör kalla hem all diplomatisk personal i Israel och att handelsavtalet mnellan länerna bör suspenderas, det vills säga upphävs."
  • "I brevet skriver klubben vidare att den anser att Sverige omedelbart bör kalla hem all diplomatisk personal i Israel och att handelsavtalet mnellan länerna bör suspenderas, det vills säga upphävs."
  • "De senaste dagarna har dessutom en diplomatisk kris seglat upp."
  • "Med Biden blir det, tror man, fortsatt hård linje mot Kina, men kanske med lite mer diplomatisk framtoning."
  • "Å andra sidan vet både Ryssland och USA att utan åtminstone ett minimum av diplomatisk samverkan dem emellan är flera av världens mest akuta problem omöjliga att lösa."
  • "Enligt HRW är garantierna ” fundamentalt feltänkta ” eftersom de utverkas på diplomatisk nivå, där syftet är att behålla vänskapliga relationer länder emellan."
  • "Efter det konstateras dock att Sverige ser ett värde i att ” som komplement till ovanstående, föra bilateral diplomatisk dialog om frågor relaterade till den övergripande europeiska säkerhetssituationen ”."
  • "Rätt normal diplomatisk rapportering."

Vad betyder diplomatisk inom generell ?

försiktig, listig

Möjliga synonymer till diplomatisk

Relaterat till diplomatisk

försiktighet

hövlighet

falskhet

förstånd

slughet

smicker

skicklighet

Diskussion om ordet diplomatisk