reserverad

Adjektiv

Synonymer till reserverad

Hur används ordet reserverad

 • "Han behandlade henne med reserverad artighet"
 • "Fast blyg är jag än, åtminstone reserverad mot folk jag inte känner."
 • "Den charmige slarvern dricker för mycket, en ung kvinna – sörjande, visar det sig – söker utmanande klädd kontakt, medan en annan, mer reserverad, hoppas hitta en väg ur sin ensamhet."
 • "På NCC är inställningen reserverad."
 • "På NCC är inställningen reserverad."
 • "Lite reserverad, men väldigt ärlig."
 • "En tredje reserverad månad bedöms ytterligare förstärka tendensen mot mer jämställdhet."
 • "Men kommunalrådet Johan Nyhus ( S ), ordförande i trafiknämnden i Göteborg, är något reserverad."
 • "Som lyssnare får man känslan av att musiken är reserverad för just bara en själv och nog är det så, att Melissa Horn får alla i publiken att känna sig förstådda."
 • "Som lyssnare får man känslan av att musiken är reserverad för just bara en själv och nog är det så, att Melissa Horn får alla i publiken att känna sig förstådda."
 • "Festivalen blev ett genombrott för dansmusiken på en arena som tidigare varit reserverad spelplats för de största rockakterna."
 • "Och då ville han hemskt ogärna köra till Ronneby för det var för många där som kände honom, så det var han mycket reserverad för."
 • "Men han är fortfarande är lite reserverad."
 • "Dalarna består av ganska många små kommuner, mycket glesbygd och det finns en ganska stark lokal tradition – den kombinationen gör att man håller sig lite mer reserverad mot EU-samarbetet jämfört mot övriga landet, säger Mats Öhlén, lektor i statsvetenskap på Högskolan Dalarna."
 • "Det har gått över fem år sedan riksdagen röstade igenom en tredje månad reserverad för pappor i föräldraförsäkringen."
 • "” Det finns en lyktstolpe särskilt reserverad för dig. ”"
 • "USA : Reinfeldt är reserverad"
 • "Obama informeras också om att Reinfeldt är en reserverad person som ” konstant talar om klimatförändringar ”."
 • "Realityformen är inte reserverad för andra kanaler bara."
 • "Till sist återstod en plats bredvid riksdagens talman Per Westerberg – reserverad prinsessan Madeleines fästman Jonas Bergström som intog platsen strax innan kungafamiljen gjorde entré."
 • "Vid mötet kan man vänta sig en serie kraftmätningar mellan världens fattiga och rika länder, inte minst USA vars nuvarande president George Bushs regering intar en mycket reserverad hållning till FN."

Diskussion om ordet reserverad

reservera

reserverar
reserverade
reserverat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet reservera på svenska?

Presens: reserverar
Preteritum: reserverade
Supinum: reserverat

Hur används ordet reservera

 • "Det ska man reservera för dem som vågar livet i sin verksamhet – det är Aung San Suu Kyi och några andra personer."
 • "– Av en politiker fick vi höra att kommunen från och med i år kan reservera delar av vinsten i en resultatutjämningsreserv, Rur."
 • "Dessa skäl tillsammans borde vara goda nog för att reservera bilresor för tillfällen då det inte finns andra alternativ att tillgå."
 • "Kommunfullmäktige i Pukkila i södra Finland beslutade i förra veckan att reservera motsvarande nästan 17 000 kronor för ett lottosystem med nio siffror varje vecka under året."
 • "Anna Vedin säger sig i grunden vara positiv till ett naturreservat men hoppas på förståelse för att kommunen behöver reservera så mycket yta som möjligt för framtida bostadsbehov."
 • "2 poäng från Oraklet ( jag måste ju reservera för nåt som ännu uslare )."
 • "Politikerna i kommunala Förvaltnings AB Framtidens styrelse har nyligen beslutat att i projektet Unga hem reservera 1 000 ett- och tvårumslägenheter i Göteborg för ungdomar mellan 18 och 29 år som saknar förstahandskontrakt på lägenhet."
 • "Tyvärr röstade de borgerliga partierna emot den här satsningen och valde dessutom att reservera sig mot beslutet."
 • "Vissa entusiaster vill reservera de breda trottoarerna för fotgängare."
 • "Münchendomstolen hade låtit reservera 50 medieplatser i rättegångssalen enligt först-till-kvarn-principen."
 • "Den ökade efterfrågan på influensavaccin och att det inte går att beställa mer för att Landstinget Blekinge måste reservera det vaccin man har kvar till personer med störst behov av skydd."
 • "För att ytterligare stärka näringslivet och möta personalbortfall i svallvågorna under coronakrisen vill nu Karlskronas politiska styre reservera de statliga välfärdsmiljonerna till ändamålet."
 • "Moderaterna valde att reservera sig mot beslutet."
 • "Att Blom inte valde att delta i beslutet, och inte reservera sig mot det, har att göra med att kommunen äger hallen och där det i avtalet står att kommunen har ansvar att rusta upp den."
 • "När beslutet väl skulle fattas under måndagens sammanträde valde både Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att reservera sig mot beslutet."
 • "Skolförvaltningens förslag röstades igenom av samtliga partier utom Vänsterpartiet som valde att reservera sig – en av dem är Daniel Riazat som också är Skolnämndens ordförande."
 • "Deutsche Bank har enligt Wall Street Journal hittills reserverat 6,2 miljoner dollar för att kunna göra betalningen, och förväntar sig att ytterligare reservera pengar innan årets slut."
 • "Stefan Ingves och förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick ville endast sänka räntan med 0,25 procentenheter men fick se sig överkörda av de övriga fyra i direktionen och fick nöja sig med att reservera sig mot beslutet."
 • "Trots allt detta har SEB bestämt sig för att inte reservera några extra pengar för eventuella böter från Finansinspektionen."
 • "Johan Lönnroth kommer själv att reservera sig."

Rim på reservera

Diskussion om ordet reservera