koncis

koncisare
koncisast
Adjektiv

Översättningar

Synonymer till koncis

Hur böjs ordet koncis på svenska?

Komparativ: koncisare
Superlativ: koncisast

Hur används ordet koncis

 • "Webbsidor fordrar ett kortare och mer koncist skrivsätt än tryckt material, eftersom det är svårare att läsa på en skärm än att läsa ett papper"
 • "Motiveringen är kort och koncis och lyder :"
 • "Den amerikanske sociologen Richard Sennetts bok är en koncis granskning av hur allt detta påverkar den mänskliga tillvaron."
 • "Motiveringen är kort och koncis och lyder :"
 • "Det ska vara en kort och koncis text som ger trygghet till våra gäster."
 • "När avgörandet föll var det via Astrit Selmani, som bredsidade in den femte straffen, innan han var kort och koncis i sin analys."
 • "Genom att fokusera på frågan om sociala bidrag kunde vi hålla uppsatsen mer kort och koncis."
 • "Så sent som i mars avfärdade bolagets vd Jack Dorsey ryktet att kravet skulle slopas och såg det då som en bra begränsning som gör det möjligt att vara koncis."
 • "Brexit-ministern David Davis har utlovat en så kort och koncis text som möjligt."
 • "Trump höll sig kort och koncis."
 • "– Den ska vara kort och koncis med en text som passar till den melodi man valt, och den ska ha en liten knorr – gärna en ordvits på slutet, säger Filip Pontelius."
 • "Motiveringen är kort och koncis och lyder :"
 • "Den amerikanske sociologen Richard Sennetts bok är en koncis granskning av hur allt detta påverkar den mänskliga tillvaron."
 • "Motiveringen är kort och koncis och lyder :"
 • "Det ska vara en kort och koncis text som ger trygghet till våra gäster."
 • "När avgörandet föll var det via Astrit Selmani, som bredsidade in den femte straffen, innan han var kort och koncis i sin analys."
 • "Genom att fokusera på frågan om sociala bidrag kunde vi hålla uppsatsen mer kort och koncis."
 • "Så sent som i mars avfärdade bolagets vd Jack Dorsey ryktet att kravet skulle slopas och såg det då som en bra begränsning som gör det möjligt att vara koncis."
 • "Brexit-ministern David Davis har utlovat en så kort och koncis text som möjligt."
 • "Trump höll sig kort och koncis."
 • "– Den ska vara kort och koncis med en text som passar till den melodi man valt, och den ska ha en liten knorr – gärna en ordvits på slutet, säger Filip Pontelius."

Vad betyder koncis inom måttenhet ?

kortfattad men uttömmande

Relaterat till koncis

stil

förbindelse

stränghet

klarhet

symmetri

fåordighet

korthet

täthet

Diskussion om ordet koncis