översiktlig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet översiktlig

  • "– Det har gjorts en översiktlig markanalys för att få koll på läget."
  • "Utredningen som bland annat ska föreslå en översiktlig sträckning ska vara klar i september."
  • "Resultatet ska ge en översiktlig bild av skolans utveckling och elevernas resultat."
  • "- Vi har en samordningsroll på länsstyrelsen och det går bland annat ut på att vi ska få en översiktlig bild var kommunerna står i planeringsarbetet för att kunna hantera konsekvenserna om det blir en omfattande sjukfrånvaro, säger Åke Lindahl, Länsstyrelsens samordnare."
  • "En översiktlig utredning har presenterats för Samhällsbyggnadsutskottet där visionen och planerna har utökats med nya bostäder, en ny tennishall och en ny skola."
  • "Det var 2011 som kommunstyrelsens mark- miljö- och planberedning ( MMP ) beslutade om en ny översiktlig utredning för Sätraåsen."
  • "Det finns inget akut hot under översiktlig framtid, fortsätter Jonas Holm."
  • "SGU har använt sig av en översiktlig metod och kunnat minska ner de undersökta områdena till mindre än tio procents yta som är intressanta."
  • "– Vi har inte gjort någon översiktlig bedömning, utan det är ett PM där vi rett ut begreppen och svarat på frågor som inkommit från tre olika partier, säger hon."
  • "Domstolen menade att Höganäs kommun gjort en alltför översiktlig utredning och att kvinnan skulle få åka."

Diskussion om ordet översiktlig