tydlig

Adverb

Synonymer till tydlig

Hur används ordet tydlig

 • "Jag har hela tiden varit tydlig med vad övningarna innebär och sagt att de inte varit tvingande."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "– Det här är ju en alldeles fantastisk plats, den har tydlig koppling till Karlskronas historia och utveckling, egentligen en viktig del av världsarvet, säger Ola Palmgren från Blekinge museum."
 • "Vi kommer att skicka ut extremt tydlig information om deras valmöjligheter, säger Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd till Hem & Hyra."
 • "Matchen inleddes med en tydlig Karlskronadominans."
 • "Birgitta Persberg var tydlig med vem hon ville ha."
 • "Men han är tydlig med att det inte är lämpligt med förskoleverksamhet i byggnader med fukt och mögelskador."
 • "Det är fortfarande en bit kvar till nivåerna före avgiften infördes men ökningen är tydlig."
 • "Sverigedemokraternas linje att Rumänien och Bulgarien ska lösa problemet var tydlig."
 • "Annika Eklund är tydlig på punkten att statyn kommer att återställas oavsett om originalsvärdet hittas eller inte."
 • "Jag har hela tiden varit tydlig med vad övningarna innebär och sagt att de inte varit tvingande."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "– Det här är ju en alldeles fantastisk plats, den har tydlig koppling till Karlskronas historia och utveckling, egentligen en viktig del av världsarvet, säger Ola Palmgren från Blekinge museum."
 • "Vi kommer att skicka ut extremt tydlig information om deras valmöjligheter, säger Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd till Hem & Hyra."
 • "Matchen inleddes med en tydlig Karlskronadominans."
 • "Birgitta Persberg var tydlig med vem hon ville ha."
 • "Men han är tydlig med att det inte är lämpligt med förskoleverksamhet i byggnader med fukt och mögelskador."
 • "Det är fortfarande en bit kvar till nivåerna före avgiften infördes men ökningen är tydlig."
 • "Sverigedemokraternas linje att Rumänien och Bulgarien ska lösa problemet var tydlig."
 • "Annika Eklund är tydlig på punkten att statyn kommer att återställas oavsett om originalsvärdet hittas eller inte."

Rim på tydlig

Vad betyder tydlig inom generell ?

lättbegriplig (för någon); fri från allt som fördunklar; klar

Diskussion om ordet tydlig

tydlig

tydligare
tydligast
Adjektiv

Hur böjs ordet tydlig på svenska?

Komparativ: tydligare
Superlativ: tydligast

Hur används ordet tydlig

 • "Det var tydligt för oss att den hittade stenen var nederdelen av en bildsten"
 • "Jag har hela tiden varit tydlig med vad övningarna innebär och sagt att de inte varit tvingande."
 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "– Det här är ju en alldeles fantastisk plats, den har tydlig koppling till Karlskronas historia och utveckling, egentligen en viktig del av världsarvet, säger Ola Palmgren från Blekinge museum."
 • "Vi kommer att skicka ut extremt tydlig information om deras valmöjligheter, säger Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd till Hem & Hyra."
 • "Matchen inleddes med en tydlig Karlskronadominans."
 • "Birgitta Persberg var tydlig med vem hon ville ha."
 • "Men han är tydlig med att det inte är lämpligt med förskoleverksamhet i byggnader med fukt och mögelskador."
 • "Det är fortfarande en bit kvar till nivåerna före avgiften infördes men ökningen är tydlig."
 • "Sverigedemokraternas linje att Rumänien och Bulgarien ska lösa problemet var tydlig."
 • "Annika Eklund är tydlig på punkten att statyn kommer att återställas oavsett om originalsvärdet hittas eller inte."

Rim på tydlig

Relaterat till tydlig

bekräftelse

hörsel

begriplighet

ljud

bevis

visshet

beteckning

betydelse

klarhet

synlighet

framträdande

uppenbarande

uttydning

talförmåga

särskiljning

ordning

Diskussion om ordet tydlig