påfallande

Adverb

Synonymer till påfallande

Vad betyder påfallande inom generell ?

som man tydligt märka|märker

Diskussion om ordet påfallande

påfallande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet påfallande

  • "En är den varma sommaren, påfallande många drunknade i samband med bad."
  • "– När vi gör de här hembesöken blir det påfallande vilken misär den som är missbrukare lever under."
  • "Blekinge hamnar då i den sämsta gruppen med påfallande hög andel vårdcentraler som har över 50 procent vakanser."
  • "Att vi har just kameror är ju en fördel för oss i södra Sverige eftersom snöbristen kan vara påfallande, säger Bertil Larsson, som på uppdrag av länsstyrelsen blivit en så kallad viltspårare."
  • "Snart ger hon ut en bok om dessa ofta påfallande unga män."
  • "Även påfallande höga halter av bly och brom har hittats i de analyserade produkterna."
  • "– Det är många badolyckor och påfallande många där flera varit ute och simmat samtidigt."
  • "Dalarna och Örebro utmärker sig med påfallande hög andel vårdcentraler som har över 50 procent vakanser."
  • "Utformningen av brevet är påfallande lik en faktura."
  • "Det är också påfallande stora skillnader mellan flickors och pojkars slutbetyg, utan att kommunen vet varför."

Diskussion om ordet påfallande