slå

slår
slog
slagit
Verb

Synonymer till slå

Hur böjs ordet slå på svenska?

Presens: slår
Preteritum: slog
Supinum: slagit

Hur används ordet slå

 • "De såg henne slå sin hund med en käpp"
 • "Han slog på sin trumma"
 • "Eulalia slår mig alltid i tennis"
 • "Fågeln slog med vingarna"
 • "Små vågor slog mot stranden"
 • "Slå någon med häpnad"

Ordet slå har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
 • Inom ålderdomlig
 • Inom ur
vardagligt
teknik
ålderdomlig
ur

Vad betyder slå inom vardagligt ?

trästav eller ribba, vanligen av trä, som förstärker byggnadskonstruktion

Synonymer till slå (inom vardagligt)

Relaterat till slå (inom vardagligt)

drivning

skakning

anfall

våldsamhet

ohälsa

ljudstöt

jordbruk

ont

framgång

upprördhet

kval

Vanlig betydelse av ordet slå inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till slå (inom teknik)

Ordet slå inom ålderdomlig

i schack

Översättningar (inom ålderdomlig)

Engelska

Synonymer till slå (inom ålderdomlig)

Ordet slå inom ur

Översättningar (inom ur)

Diskussion om ordet slå

slående

Adverb

Översättningar (inom ur)

Synonymer till slående (inom ur)

Hur används ordet slående

 • "Mest slående är kurvan över temperaturerna i landet under de tre vårmånaderna."
 • "Över huvud taget är det litenheten som är slående."
 • "– Fräckheten är så slående att allmänheten kanske inte ens reagerar."
 • "– Det mest slående är hur mycket material det handlar om."
 • "– Det är en slående avsaknad av konkreta uppgifter från Bergwall."
 • "– Det var en slående lukt där."
 • "– Det är bland annat det som är slående, att alla bränderna startat på en liten avstickare till E16, säger Jens Hermansson."
 • "– Det mest slående är att det är en tydlig åldersdiskriminering i samtliga yrken, säger Magnus Carlsson som är docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet."
 • "– Det är en slående avsaknad av konkreta uppgifter från Bergwall."
 • "– Det är slående i målet att ingen av de tilltalade synes ångra någonting."

Diskussion om ordet slående

slående

slåendet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet slående

 • "Mest slående är kurvan över temperaturerna i landet under de tre vårmånaderna."
 • "Över huvud taget är det litenheten som är slående."
 • "– Fräckheten är så slående att allmänheten kanske inte ens reagerar."
 • "– Det mest slående är hur mycket material det handlar om."
 • "– Det är en slående avsaknad av konkreta uppgifter från Bergwall."
 • "– Det var en slående lukt där."
 • "– Det är bland annat det som är slående, att alla bränderna startat på en liten avstickare till E16, säger Jens Hermansson."
 • "– Det mest slående är att det är en tydlig åldersdiskriminering i samtliga yrken, säger Magnus Carlsson som är docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet."
 • "– Det är en slående avsaknad av konkreta uppgifter från Bergwall."
 • "– Det är slående i målet att ingen av de tilltalade synes ångra någonting."

Diskussion om ordet slående

slående

Adjektiv

Hur används ordet slående

 • "Mest slående är kurvan över temperaturerna i landet under de tre vårmånaderna."
 • "Över huvud taget är det litenheten som är slående."
 • "– Fräckheten är så slående att allmänheten kanske inte ens reagerar."
 • "– Det mest slående är hur mycket material det handlar om."
 • "– Det är en slående avsaknad av konkreta uppgifter från Bergwall."
 • "– Det var en slående lukt där."
 • "– Det är bland annat det som är slående, att alla bränderna startat på en liten avstickare till E16, säger Jens Hermansson."
 • "– Det mest slående är att det är en tydlig åldersdiskriminering i samtliga yrken, säger Magnus Carlsson som är docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet."
 • "– Det är en slående avsaknad av konkreta uppgifter från Bergwall."
 • "– Det är slående i målet att ingen av de tilltalade synes ångra någonting."

Relaterat till slående

mångformighet

logik

bevisföring

känsla

likhet

måleri

kraftyttring

infall

Diskussion om ordet slående