uppslitande

Adjektiv

Hur används ordet uppslitande

  • "När en så uppslitande händelse sker på en liten ort finns risk att hat riktas mot förövaren och dennes familj, även från barn i omgivningen."
  • "En del av Ulf Klingvall och andra familjerådgivares jobb är att lotsa föräldrar som vill separera till ett bra avslut, så att uppslitande vårdnadstvister undviks."
  • "Höstens uppslitande moderatbråk i Karlskrona gör nu att flera lokala politiker lämnar partiet – i protest."
  • "Trulsson var tidigare profilerad moderat i Karlskrona, men lämnade partiet hösten 2010 efter en uppslitande intern konflikt."
  • "Den uppslitande konflikten hade, när Sara Rudolfsson vid lunchtid fredagen den 3 maj meddelade sin avgång, pågått i flera år."
  • "Spelet bakom kommunalrådets beslut – en uppslitande maktkamp"
  • "Först var det bråk om skärgårdsrestaurangen Karön i Ronneby, därpå den uppslitande moderatstriden i Karlskrona som följdes av konflikter kring fängelsekrogen The Rock."
  • "Hon kom till en församling med uppslitande konflikter och blödande ekonomi."
  • "Bakgrunden är att samtliga tre kirurger lämnat sina tjänster efter en uppslitande personalkonflikt."
  • "Regionrådet Emma Stjernlöf ( M ) tar semester från regionpolitiken efter den uppslitande maktstriden inom Moderaterna."

Diskussion om ordet uppslitande