instinktiv

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till instinktiv

Hur används ordet instinktiv

  • "” En omtänksfull och instinktiv skådespelare med känsla för detaljer [ … ] Robert Redford har bevisat sig vara en mästare på berättande."
  • "– Räven är instinktiv, den gör vad den kan för att skaffa mat på ett ekonomiskt vis, säger Anders Hedström."
  • "” Räven är instinktiv ”"
  • "Vi har alltid betraktat USA som en instinktiv partner, det kan vi inte längre."
  • "Det här blev en instinktiv reaktion i marknaden, och sedan får man följa utvecklingen."
  • "– Rent instinktiv så förstod jag att något hade hänt, så vi började också att springa så fort från möjligt därifrån."
  • "En instinktiv tanke är att avsaknaden av kassapersonal dock kan leda till en ökning av snatteri och stölder."

Diskussion om ordet instinktiv