ske

[ɧeː]
sker
skedde
skett
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet ske?

[ɧeː]

Hur böjs ordet ske på svenska?

Presens: sker
Preteritum: skedde
Supinum: skett

Hur används ordet ske

 • "Påverkan kan ske på många olika sätt."
 • "– Om allt går i lås är perspektivet att det ska ske på mindre än tolv månader, säger Camilla Lundgren produktionsansvarig på Sykes Sweden AB."
 • "Just nu byggs OS-arenan Fistj där invigning och avslutning ska ske."
 • "Det behöver inte ske genom just öronmärkning, kan gå via att prata med nämnderna. ”"
 • "När Göteborg skall byggas om, oaktat vad man tycker om det, så måste det ske med höga ambitioner och stor skicklighet."
 • "Dock får det bara ske om det inte åsidosätter allmänhetens insyn."
 • "Om jag känner svenskarna rätt kommer förbundet göra sitt för att det inte ska ske igen."
 • "Omgörningen av skolan planeras ske under sommarlovet 2013 och 2014."
 • "– Ledningen är lite kritisk till att man inte blivit informerad om att det här skulle ske, det har brustit i kommunikationen."
 • "Enligt advokat Mats Ljungquist ska 17-åringen ha haft fullständigt klart för sig vad som skulle ske när han sent på natten gick ner till bottenvåningen där treorna bodde."
 • "– Flytten kommer ske under senvåren – eftersom det krävs en del åtgärder i lokalen på Gullberna, säger Marina Eriksson."
 • "Det kommer att ske framöver, men inte helt säkert i dag, enligt Robert Loeffel, presstalesperson i polisområde sydvästra Götaland."
 • "Efter att en patient fått en remiss från en läkare ska det ske en snabbutredning av diagnostiskt centrum."
 • "– Det stämmer, vi vill bryta ett av avtalet eftersom det finns en paragraf som säger att detta kan ske efter ömsesidig överenskommelse om uppsägning i sex månader, säger Claes Wiridén, socialchef på Karlskrona kommun."
 • "Uppropet är undertecknad av 165 lärare från Karlskronas fyra kommunala gymnasieskolor och kommer ske i samband med kunskapsnämndens sammanträde under fredagen."
 • "Arbetet kommer till en början att ske kvälls- och nattetid men den 8 – 9 maj kommer själva ubåtstornet att sättas upp i rondellen Österleden / Lyckebyvägen."
 • "Under tre månader ska en insamling ske för fullriggaren Jarramas."
 • "Utleveranserna kommer att ske under andra halvan av 2018, enligt Mats Olsson som är vd på Karlshamns hamn."
 • "Hon bekräftat att det vid respektive ” lånetillfälle ” inte funnits någon plan för när, var eller hur återbetalning skulle kunna ske, men att hon hela tiden velat betala tillbaka de lånade beloppen."
 • "ÖB Micael Bydén har tidigare uttalat sig kritiskt mot att så skulle ske."

Diskussion om ordet ske

 • - 2011-01-04

  occur

skeende

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet skeende

 • "– Det som utan en kontext bara hade kunnat vara en gammal bräda, kan nu istället berätta om ett välkänt och dramatiskt skeende i Karlskronas historia."
 • "Visar filmen ett längre skeende?"
 • "Visar filmen ett längre skeende?"
 • "Lika viktigt är det att ibland stanna kvar, titta bakom och nyansera bilden av ett skeende."
 • "– Vi vill spegla ett pågående skeende men också hur det påverkar den enskilde människans vardag, säger Joel Petersson, samordnare på biblioteken i Karlskrona."
 • "Jag vill inte lämna mer uppgifter än nödvändigt i detta skeende, säger hon till SVT Nyheter Dalarna."
 • "I ett tidigt skeende kunde räddningstjänsten konstatera att det fanns stor risk för totalförstörelse, något som senare under eftermiddagen visade sig vara en korrekt bedömning."
 • "Det är fortfarande ett tidigt skeende i utredningen och en hel del som ska göras de här första dagrna, säger Mattias Glaser."
 • "Utvecklingen i Avesta följde samma skeende."
 • "– Det är ett pågående ärende som är tidigt i sitt skeende så vi har inte kommit fram till några slutsatser än utan vi försöker ta reda på fakta om vad som hänt."
 • "– Det som utan en kontext bara hade kunnat vara en gammal bräda, kan nu istället berätta om ett välkänt och dramatiskt skeende i Karlskronas historia."
 • "Visar filmen ett längre skeende?"
 • "Visar filmen ett längre skeende?"
 • "Lika viktigt är det att ibland stanna kvar, titta bakom och nyansera bilden av ett skeende."
 • "– Vi vill spegla ett pågående skeende men också hur det påverkar den enskilde människans vardag, säger Joel Petersson, samordnare på biblioteken i Karlskrona."
 • "Jag vill inte lämna mer uppgifter än nödvändigt i detta skeende, säger hon till SVT Nyheter Dalarna."
 • "I ett tidigt skeende kunde räddningstjänsten konstatera att det fanns stor risk för totalförstörelse, något som senare under eftermiddagen visade sig vara en korrekt bedömning."
 • "Det är fortfarande ett tidigt skeende i utredningen och en hel del som ska göras de här första dagrna, säger Mattias Glaser."
 • "Utvecklingen i Avesta följde samma skeende."
 • "– Det är ett pågående ärende som är tidigt i sitt skeende så vi har inte kommit fram till några slutsatser än utan vi försöker ta reda på fakta om vad som hänt."

Diskussion om ordet skeende