framtagning

framtagningen
framtagningar
framtagningarna
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till framtagning

Hur böjs ordet framtagning på svenska?

Obestämd singular: framtagning
Bestämd singular: framtagningen
Obestämd plural: framtagningar
Bestämd plural: framtagningarna

Hur används ordet framtagning

 • "Han säger också att han tycker att det lokala fackets framtagning av papperskartonger som skulle kunna bli en framtida produkt vid bruket är bra agerat, och påpekar att även nya typer av industrier borde vara intressanta för en etablering."
 • "• Lagstifta om fler rökfria miljöer och stödja framtagning av policyer"
 • "I en debattartikel i Dagens industri går nu fyra kommunalråd från Jämtlands län tillsammans med ytterligare sex kommunalråd ut och kräver att kommunerna får vetorätt mot prospektering av alunskiffer för bland annat framtagning av uran."
 • "Man värmer stora mängder vatten för att kunna färga och sedan ska man torka materialet, säger Sandra Roos som gjort en livscykel-analys för textila produkter – från framtagning av råmaterialet till resthanteringen."
 • "Sammanslagningen har inneburit en framtagning av ett nytt anställningsavtal för sjukhusets nya chefer."
 • "– Nu tar man fram rötterna utan att de skadas säger Örjan, hade du haft en vanlig grävmaskin så hade den slitet av rötterna men nu blir det en skonsam framtagning av rötterna."
 • "Proceduren är enligt forskare väldigt dyrbar och komplicerad och inget för rutinmässig framtagning av hästar."
 • "Ska fokusera på utveckling av livsmedel och framtagning av hållbara bränslen."
 • "Därför är vårt samarbete med turistföretagare och rederier i 4 Mälarstäder för framtagning av nya produkter i och intill Mälaren mycket viktig, säger Pernilla Törngren, ansvarig Tourist Information på Västerås Marknad och Näringsliv AB."
 • "Därav fokus på framtagning av ett koncentrerat extrakt av den gröna bönan."

Diskussion om ordet framtagning

 • - 2008-03-02

  development, introducement

 • - 2008-07-01

  Detta är ju ett tacknämligt ord

 • - 2008-07-03

  tack

 • - 2008-08-01

  framsortering

 • - 2008-08-06

  Kan ev användas i IT-sammahang