uppenbara

uppenbarar
uppenbarade
uppenbarat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet uppenbara på svenska?

Presens: uppenbarar
Preteritum: uppenbarade
Supinum: uppenbarat

Hur används ordet uppenbara

 • "– Våra bevis är så pass uppenbara så vi har lämnat allt till polis och åklagare."
 • "Det har funnits uppenbara brister i ledarskapet och förändringar behöver göras, men jag tycker samtidigt att det är ett gemensamt ansvar att framåt få det att fungera."
 • "– När det har begåtts uppenbara misstag måste det också få en konsekvens."
 • "Under förhandlingen i tingsrätten medgav 22-åringen att han ljugit om bland annat mordoffrets kriminella kopplingar men menade samtidigt att lögnerna varit så uppenbara att ” ingen kan ha trott på dem ”."
 • "Det finns ju uppenbara likheter, det har stått klart ganska länge, säger Eric Widner."
 • "– I remissen står det att det gäller de resor där det finns uppenbara skäl att anta att de uppgifter som lämnas utan att styrkas med ID-handling kan vara oriktiga."
 • "Hur kunde en läkare med så uppenbara kompetensbrister anställas i landstinget?"
 • "Farorna blev uppenbara för honom när ett av pojklagen spelade en turnering inomhus där SBR-gummigranulat användes."
 • "Den förre detta allsvenska skyttekungen Niklas Skoog anser att problemen med SBR-granulatgummi blir allt mer uppenbara och att materialet borde sluta användas i framtiden."
 • "Om vi kan rädda ett barn från cancer så är det jättebra och jag är övertygad om att det finns uppenbara risker med att spela här, säger Björn."
 • "– Våra bevis är så pass uppenbara så vi har lämnat allt till polis och åklagare."
 • "Det har funnits uppenbara brister i ledarskapet och förändringar behöver göras, men jag tycker samtidigt att det är ett gemensamt ansvar att framåt få det att fungera."
 • "– När det har begåtts uppenbara misstag måste det också få en konsekvens."
 • "Under förhandlingen i tingsrätten medgav 22-åringen att han ljugit om bland annat mordoffrets kriminella kopplingar men menade samtidigt att lögnerna varit så uppenbara att ” ingen kan ha trott på dem ”."
 • "Det finns ju uppenbara likheter, det har stått klart ganska länge, säger Eric Widner."
 • "– I remissen står det att det gäller de resor där det finns uppenbara skäl att anta att de uppgifter som lämnas utan att styrkas med ID-handling kan vara oriktiga."
 • "Hur kunde en läkare med så uppenbara kompetensbrister anställas i landstinget?"
 • "Farorna blev uppenbara för honom när ett av pojklagen spelade en turnering inomhus där SBR-gummigranulat användes."
 • "Den förre detta allsvenska skyttekungen Niklas Skoog anser att problemen med SBR-granulatgummi blir allt mer uppenbara och att materialet borde sluta användas i framtiden."
 • "Om vi kan rädda ett barn från cancer så är det jättebra och jag är övertygad om att det finns uppenbara risker med att spela här, säger Björn."

Ordet uppenbara har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom religion
ALLMÄNT
religion

Ordet uppenbara inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Relaterat till uppenbara (inom ALLMÄNT)

information

uppenbarande

upptäckt

avslöjande

betydelse

Ordet uppenbara inom religion

Översättningar (inom religion)

Engelska

Diskussion om ordet uppenbara

 • - 2009-04-14

  uppenbart heter det väl också.. tänkte lägga till det bara..

uppenbarande

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet uppenbarande

 • "Det vi vet nu är att Riksenheten för Säkerhetsmål bötfällt Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren för att ha röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan skada rikets säkerhet."
 • "Enligt handlingar från åklagarmyndigheten, som SVT Nyheter har tagit del av, har Maria Ågren genom ” grov oaktsamhet, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, röjt sekretessbelagda uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet. ” Det inträffade någon gång mellan den 30 september 2015 och 31 mars 2016."
 • "Västmanlands tingsrätt skriver i domen att mannen, även hans syfte inte var att sprida informationen till främmande makt, ” obehörigen, befordrat samt röjt hemliga uppgifter om försvarsverk av hemlig natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar. ”"

Diskussion om ordet uppenbarande