uppenbara

uppenbarar
uppenbarade
uppenbarat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet uppenbara på svenska?

Presens: uppenbarar
Preteritum: uppenbarade
Supinum: uppenbarat

Hur används ordet uppenbara

 • "– Våra bevis är så pass uppenbara så vi har lämnat allt till polis och åklagare."
 • "Det har funnits uppenbara brister i ledarskapet och förändringar behöver göras, men jag tycker samtidigt att det är ett gemensamt ansvar att framåt få det att fungera."
 • "– När det har begåtts uppenbara misstag måste det också få en konsekvens."
 • "Under förhandlingen i tingsrätten medgav 22-åringen att han ljugit om bland annat mordoffrets kriminella kopplingar men menade samtidigt att lögnerna varit så uppenbara att ” ingen kan ha trott på dem ”."
 • "Det finns ju uppenbara likheter, det har stått klart ganska länge, säger Eric Widner."
 • "– I remissen står det att det gäller de resor där det finns uppenbara skäl att anta att de uppgifter som lämnas utan att styrkas med ID-handling kan vara oriktiga."
 • "Hur kunde en läkare med så uppenbara kompetensbrister anställas i landstinget?"
 • "Farorna blev uppenbara för honom när ett av pojklagen spelade en turnering inomhus där SBR-gummigranulat användes."
 • "Den förre detta allsvenska skyttekungen Niklas Skoog anser att problemen med SBR-granulatgummi blir allt mer uppenbara och att materialet borde sluta användas i framtiden."
 • "Om vi kan rädda ett barn från cancer så är det jättebra och jag är övertygad om att det finns uppenbara risker med att spela här, säger Björn."
 • "– Våra bevis är så pass uppenbara så vi har lämnat allt till polis och åklagare."
 • "Det har funnits uppenbara brister i ledarskapet och förändringar behöver göras, men jag tycker samtidigt att det är ett gemensamt ansvar att framåt få det att fungera."
 • "– När det har begåtts uppenbara misstag måste det också få en konsekvens."
 • "Under förhandlingen i tingsrätten medgav 22-åringen att han ljugit om bland annat mordoffrets kriminella kopplingar men menade samtidigt att lögnerna varit så uppenbara att ” ingen kan ha trott på dem ”."
 • "Det finns ju uppenbara likheter, det har stått klart ganska länge, säger Eric Widner."
 • "– I remissen står det att det gäller de resor där det finns uppenbara skäl att anta att de uppgifter som lämnas utan att styrkas med ID-handling kan vara oriktiga."
 • "Hur kunde en läkare med så uppenbara kompetensbrister anställas i landstinget?"
 • "Farorna blev uppenbara för honom när ett av pojklagen spelade en turnering inomhus där SBR-gummigranulat användes."
 • "Den förre detta allsvenska skyttekungen Niklas Skoog anser att problemen med SBR-granulatgummi blir allt mer uppenbara och att materialet borde sluta användas i framtiden."
 • "Om vi kan rädda ett barn från cancer så är det jättebra och jag är övertygad om att det finns uppenbara risker med att spela här, säger Björn."

Ordet uppenbara har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom religion
ALLMÄNT
religion

Ordet uppenbara inom ALLMÄNT

Översättningar

Möjliga synonymer till uppenbara

Relaterat till uppenbara

information

uppenbarande

avslöjande

upptäckt

betydelse

Ordet uppenbara inom religion

Översättningar

Engelska

uppenbarande

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet uppenbarande

 • "Det vi vet nu är att Riksenheten för Säkerhetsmål bötfällt Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren för att ha röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan skada rikets säkerhet."
 • "Enligt handlingar från åklagarmyndigheten, som SVT Nyheter har tagit del av, har Maria Ågren genom ” grov oaktsamhet, utan syfte att gå främmande makt tillhanda, röjt sekretessbelagda uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet. ” Det inträffade någon gång mellan den 30 september 2015 och 31 mars 2016."
 • "Västmanlands tingsrätt skriver i domen att mannen, även hans syfte inte var att sprida informationen till främmande makt, ” obehörigen, befordrat samt röjt hemliga uppgifter om försvarsverk av hemlig natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar. ”"