yttring

yttringen
yttringar
yttringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till yttring

Hur böjs ordet yttring på svenska?

Obestämd singular: yttring
Bestämd singular: yttringen
Obestämd plural: yttringar
Bestämd plural: yttringarna

Hur används ordet yttring

  • "Jag ger ju inte uttryck för någon politisk yttring eller ideologisk yttring."
  • "Jag ger ju inte uttryck för någon politisk yttring eller ideologisk yttring."
  • "Allt som är olämpligt är inte straffbart utan här är det mer en yttring om vad som borde ske, inte ” jag ska döda ”, säger Ronnie Jakobsson vid åklagarkammaren för Säpomål till Norrbottens-Kuriren."
  • "- Det är snarare en åsikts- yttring, säger Sten Warmland, vid Rikskriminalpolisen."
  • "– Vi har fått signaler om att det blir en samlad yttring mot Svenskarnas parti, säger Mats Rosenqvist, chef för brottsförebyggande sektionen på polisen i Jönköping, till TT."
  • "– Det är glädjande med en yttring direkt ur folkdjupet, från en tittarkader av framförallt yngre människor som vill lägga sig i vår programverksamhet, sade Elfsberg som framöver vill ha ett SVT-program om tv där tittare får säga sitt."
  • "Krasst kan man beskriva det som att en deltagande hund inte får vara utsatt för en åtgärd som otillbörligt kan påverka exempelvis prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom – i Ullas fall glasögonen."
  • "– Samhället hårdnar, det här är ju en yttring av det samhället."
  • "” Samhället hårdnar, det här är en yttring av det samhället ”"
  • "” Domstolen konstaterar att G4S:s interna ordningsregel hänvisar till bärandet av synliga symboler för politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser och avser således utan åtskillnad varje yttring av sådana övertygelser."

Diskussion om ordet yttring