tecken

tecknet
tecken
tecknen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till tecken

Hur böjs ordet tecken på svenska?

Obestämd singular: tecken
Bestämd singular: tecknet
Obestämd plural: tecken
Bestämd plural: tecknen

Hur används ordet tecken

 • "Hennes förmåga att hantera situationen är ett säkert tecken på styrka"
 • "– Att det skulle röra sig om ett tecken på segregation i samhället känner jag inte igen mig i. Olofströms kommun är känt för att vara bra på att utjämna socioekonomiska klyftor."
 • "– Trots den höga arbetslösheten är det många positiva tecken på Blekinges arbetsmarknad."
 • "Efter tio dagar återkom mannen, nu med tecken på infektion."
 • "Hittade ni tecken på att bilbranden var anlagd?"
 • "Laxsjukan kan vara tillbaka i Mörrumsån, Mörrums Kronolaxfiske har observerat ett flertal laxar som visat tecken på sjuklighet."
 • "Att så många nu har fått jobb efter sin praktikperiod ser jag som ett positivt tecken."
 • "Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden och ingen människa skadades men det finns tecken som tyder på att branden var anlagd."
 • "Operationen gick fortare än planerat och det är ett gott tecken."
 • "Eftersom han visade tecken på att vara narkotikapåverkad överlämnades han till polisen som genomförde drogtest."
 • "Med den senaste tidens bränder i länet så är många uppmärksamma på tecken på en brand."
 • "Hon gjorde ett tecken åt sin vän att sluta prata"
 • "Brevet var skrivet med japanska tecken"

Ordet tecken har 5 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom typografi
 • Inom generell
ALLMÄNT
ALLMÄNT
ALLMÄNT
typografi
generell

Vad betyder tecken inom ALLMÄNT ?

varsel som varnar, ger information eller direktiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Synonymer till tecken (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till tecken (inom ALLMÄNT)

Relaterat till tecken (inom ALLMÄNT)

beteckning

antagande

uppenbarande

sannolikhet

Vanlig betydelse av ordet tecken inom ALLMÄNT

kroppsrörelse, gest

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Vanlig betydelse av ordet tecken inom ALLMÄNT

skriven figur som är symbol för något

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Engelska

Synonymer till tecken (inom ALLMÄNT)

Ordet tecken inom typografi

Möjliga synonymer till tecken (inom typografi)

Ordet tecken inom generell

Diskussion om ordet tecken