perforation

perforationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet perforation

  • "Obduktionen visade en perforation i hjärtmuskulaturen i anslutning till vänstra kranskärlet."

Diskussion om ordet perforation

perforation

perforations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet perforation har 4 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom fotografi
  • Inom typografi
  • Inom generell
medicin
fotografi
typografi
generell

Ordet perforation inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet perforation inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till perforation (inom fotografi)

Ordet perforation inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Ordet perforation inom generell

a line of small holes for tearing at a particular place

one of a series of small holes (especially such a series for separating a sheet into parts)

the act of punching a role of holes (as for ease of separation)

Diskussion om ordet perforation