blädning

blädningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet blädning

  • "– Det finns flera metoder inom hyggesfritt skogsbruk och den som har varit den vanligaste kallas för blädning."
  • "Han vill välja ut vissa mogna träd i sin avverkning genom så kallad plockhuggning eller blädning."
  • "Han vill välja ut vissa mogna träd i sin avverkning genom så kallad plockhuggning eller blädning."
  • "Det handlar om Harald Holmberg i Lycksele som inte vill ha kalhyggen på sin mark utan föredrar blädning / plockhuggning istället."
  • "Genom blädning eller så kallad plockhuggning där de avverkningsklara träden huggs ner har han fått lika stor tillväxt som genom kalhyggesavverkning."
  • "– Dom här årsringarna visar en enorm tillväxt under de senaste 25 åren sen jag utförde en blädning i det här området, säger Harald"
  • "– Jag kan visa på flera områden där jag tidigare fick genomföra blädning."
  • "Men enligt skogsstyrelsen passar inte den mark där Harald Holmberg har sin skog för blädning."
  • "Han föredrar blädning eller så kallad plockhuggning istället."

Diskussion om ordet blädning