teckenspråk

teckenspråket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet teckenspråk

  • "– Eftersom Calle inte har något tal eller förmågan att kunna teckna med teckenspråk är det svårt att tolka hur han mår, säger Malin."
  • "Logopeden Cecilia Olsson har testat en föregångare till den nuvarande appen tillsammans med sina Afasi-patienter och hon håller med om att metoden är lite som ett slags teckenspråk, fast med hjälp av en dator."
  • "Prinsessbröllopet sänds på teckenspråk"
  • "Att konferensen hålls i Falun beror på att SVT:s program och nyheter på teckenspråk produceras just på orten."
  • "Han kämpade för rätten till utbildning, information och tillgänglighet på teckenspråk."
  • "Detta betyder att produktionen av barnprogram och nyheter på teckenspråk inte längre är kopplat till den nuvarande anläggningen i Leksand utan ska bedrivas i en arbetsmiljön med både teckenspråk och svenska."
  • "Detta betyder att produktionen av barnprogram och nyheter på teckenspråk inte längre är kopplat till den nuvarande anläggningen i Leksand utan ska bedrivas i en arbetsmiljön med både teckenspråk och svenska."
  • "Men är det inte orimliga krav att ställa på en kommun att personalenska kunna behärska teckenspråk så bra?"
  • "Vi kallar dem Malin och Jennifer, två döva kvinnor som bara kan komunicera på teckenspråk och svenska i skrift."
  • "– Nej kommunen måste förstå att personalen måste kunna teckenspråk, säger Kia Silverdal via teckenspråkstolk."

Vad betyder teckenspråk inom lingvistik ?

Fotograf: Wikipedia
De mest spridda teckenspråken är de som används av och med döva och gravt hörselskadade https://sv.wikipedia.org/wiki/Teckenspr%C3%A5k

Möjliga synonymer till teckenspråk

Relaterat till teckenspråk

beteckning

språk

nybildning av ord

betydelse

information

Diskussion om ordet teckenspråk