språkförbistring

språkförbistringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet språkförbistring

 • "Länsstyrelsens granskning av verksamheten vid slakteriet visade på en rad brister både vad gäller kompetens och kommunikationsproblem på grund av språkförbistring bland personalen."
 • "Det finns en språkförbistring mellan fransktalande och mer engelsktalande länder och väldigt olika nivå vad gäller kompetens och tidigare erfarenhet."
 • "I just det här fallet tänker jag också att en språkförbistring kan ha varit en bidragande komponent, vi vill göra allt för att rätta till det i så fall, säger Eva Halén, vd Audika."
 • "Enligt polisen gjorde berusningen tillsammans med en viss språkförbistring att man till slut tvingades sätta handfängsel på mannen."
 • "– Det kan ha handlat om språkförbistring."
 • "- Så någon språkförbistring råder icke?"
 • "Han tror att det handlat om språkförbistring."
 • "Polisens insatsledare uppgav att språkförbistring kan ha bidragit till att man först sökte på fel plats."
 • "Viss språkförbistring och kulturella skillnader"
 • "– Det sägs att de som kapade rören var uzbeker som var inhyrda av en underentreprenör, så det kan röra sig om språkförbistring, säger Ulf Boström."

Vad betyder språkförbistring inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
åtskillnad i språk som gör att folk inte förstår varandra (sedan Babels torn, enligt s:Bibeln 1917/Första Moseboken#11_Kapitlet.|1 Mos. 11:1–9)

Relaterat till språkförbistring

språk

språkfel

missljud

Diskussion om ordet språkförbistring

 • - 2010-06-19

  omskrivning till "things are lost in translation" är vanligen det bästa uttrycket.